Een parochiecentrum voor jongeren- en gezinspastoraal in Slovakije

FacebookTwitterGoogle+

De parochie van Sint Stefanus in Kamenica nad Cirochou bestaat uit ongeveer 2600 katholieke gelovigen. De parochie ligt in het oosten van Slovakije, op ongeveer 35 kilometer van de Oekraïense grens. In vergelijking met andere delen van het land is deze regio economisch achtergesteld en de werkloosheidsgraad is er zeer hoog. Veel kinderen wonen slechts bij één van hun twee ouders omdat hun vader of moeder naar een ander deel van het land is gereisd, of zelfs naar het buitenland, om werk te zoeken en zo brood op de plank te brengen. Dit zorgt voor grote problemen binnen vele gezinnen. Daarnaast zijn er drie Romagemeenschappen binnen de parochie. Roma vormen voor de Katholieke Kerk in Slovakije een grote uitdaging op vlak van pastorale en sociale zorg.

Nood aan ruimteACN-20160222-36925

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom priester Peter Sepesi zich in het bijzonder bezig houdt met jonge
ren- en gezinspastoraal. Hij organiseert bijeenkomsten voor kinderen en jonge mensen en daarnaast nog een hele waaier aan pastorale en sociale activiteiten. Er is echter een groot probleem, want de parochie heeft geen degelijk pand voor deze activiteiten. Daarom zijn een aantal jaren geleden de kelderkamers van de pastorie hiervoor vrijgemaakt. Maar in de realiteit zijn deze twee kamers niet gepast voor deze activiteiten, want de plafonds zijn zeer laag en de kamers zijn slecht geventileerd, slecht verlicht en ook koud. Desondanks zijn ze in dagelijks gebruik, want de kinder- en jeugdgroepen komen er bijeen, er worden de misdienaars opgeleid, er wordt vormselcatechese gegeven, de repetities voor het kinderkoor worden er gehouden, enzovoort. Wanneer de aantallen te groot zijn, worden de bijeenkomsten gehouden in de eetzaal van de lagere school, maar dan moet de parochie dit elke keer regelen met de school. Er zijn ook problemen met de zomerkampen voor kinderen die elk jaar door de parochie in de parochietuinen georganiseerd worden. Zeker wanneer het slecht weer is, is het zeer moeilijk om een alternatieve ruimte te vinden om het programma te laten doorgaan en om de kinderen eten te geven.

Een nieuw parochiecentrum

Daarom wil de parochie een nieuw gebouw bouwen op de gronden van de parochie, dat een zaal heeft waar men 60 mensen kan ontvangen en daarnaast ook kleinere ruimtes. Hier kunnen dan al de activiteiten van de parochie in de toekomst plaatsvinden. Priester Peter heeft ons gevraagd om te helpen met de bouw van dit parochiecentrum en we hebben hem 50000 euro beloofd.

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 443-01-19 Slovakije

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation