Een nieuwe kapel voor een dorp Noord-Kameroen

FacebookTwitterGoogle+

Kapel van takken en bladeren

De parochie van de H. Monica in Touroua in het noorden van Kameroen is een bloeiende en groeiende parochie. Eén van de dorpen die tot de parochie behoort, heet Koza II. Er zijn nu al 250 gedoopte katholieken in het dorp en 350 catechumenen bereiden zich momenteel voor op het doopsel. De dorpelingen zijn migranten, die vanuit nog noordelijkere gebieden van Kameroen en zelfs uit het buurland Tsjaad hier naar toe zijn gekomen in de hoop vruchtbaar land te vinden. En dus neemt de christelijke gemeenschap in Koza II in aantal toe.

Aanvankelijk bouwden de mensen een simpele kapel uit kale houten takken, met een dak van gras. Maar nu ziet de kapel er uit alsof een sterke windstoot haar zo overhoop zou kunnen blazen. Eigenlijk is het hele bouwseltje helemaal ongeschikt om voor de gelovigen op de lange duur als kapel te dienen. En dus hebben de mensen, ten koste van veel offers, een nieuwe en permanente kapel gebouwd. De muren staan al, maar het dak ontbreekt nog.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De Poolse pastoor, pater Ludwik Stryczek omi, schrijft ons: “Wij zouden, als wij bidden, graag een beetje worden beschermd tegen de zon en tegen de stortbuien in het regenseizoen. Wij zouden heel dankbaar zijn als wij, dank zij u, ons plan voor de bouw van dit huis van God zouden kunnen laten slagen. U kunt verzekerd zijn van onze gebeden.” Wij hebben hen 5000 euro beloofd.

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Mededeling voor overschrijving: Kameroen 113-01-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation