Een nieuwe bron voor Karmelietessen in Kinshasa

FacebookTwitterGoogle+

Bijna overal in Afrika is de toegang tot drinkbaar water een probleem. De Karmelietessen van het klooster van de Glorierijke Heilige Jozef in Kinshasa (Congo) hebben wel een bron, maar die geeft al een jaar geen water meer doordat de grondwaterspiegel gezakt is. Er moet een nieuwe bron geboord worden.

Door het opdrogen van de bron is de hostiebakkerij van de zusters stilgevallen. Ook de moestuin en de kippen, varkens en konijnen lijden onder het watertekort. Zo droogt hun inkomstenbron stilaan uit. En de zusters kunnen ook geen gasten meer ontvangen die in het klooster op retraite komen.

De Karmelietessen hebben Kerk in Nood om hulp gevraagd. “We weten niet hoe we moeten overleven”, schrijven ze ons. We hebben hen 17.500 euro beloofd en zijn er zeker van dat onze weldoeners hen niet in de steek zullen laten. Van harte dank voor uw bijdrage!

Dit is een pastoraal project. Giften voor pastorale projecten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation