Een nieuw dak voor de Zusters van Barmhartigheid in Kazachstan

FacebookTwitter

Sinds vijftien jaar zijn de Zusters van Barmhartigheid  werkzaam in Kazachstan. Zij zorgen voor ouderen en zieken en ook speciaal voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. De armoede neemt toe in het land en veel kinderen kunnen niet eens hun huiswerk thuis maken, omdat er geen elektriciteit is, of omdat de huizen tijdens de bittere winters – als de temperatuur vaak tot -40 ºC daalt – niet worden verwarmd. De kinderen kunnen dan ’s middags naar de zusters komen, waar zij een warme maaltijd krijgen; daarna kunnen ze spelen en in alle rust hun  huiswerk maken.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Tegelijk bereiden de zusters hen voor op het ontvangen van de sacramenten. Voor veel van deze kinderen is het klooster van de zusters hun echte thuis. Vaak is hun levensverhaal geen vrolijk verhaal. Een klein meisje bijvoorbeeld moest op de dag van haar Eerste Communie helemaal alleen naar de kerk komen, omdat niemand van het gezin met haar mee wilde gaan. Op hetzelfde moment dat het meisje voor de eerste keer de communie ontving, was haar moeder thuis al dronken. In veel gevallen kunnen de zusters via de kinderen toegang krijgen tot de gezinnen, die ook hulp nodig hebben.

Het klooster van de Zusters van Barmhartigheid werd op 8 december 2000 ingewijd, op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. Het ligt in de stad Shortandy, in het aartsbisdom Astana.

Toen het klooster werd gebouwd, waren de beschikbare bouwmaterialen van slechte kwaliteit, wat destijds een algemeen probleem was in Kazachstan. Gezien de extreme klimaatomstandigheden –  zware hitte in de zomer en bittere kou in de winter – moet het dak nu hoognodig worden hersteld. “Wij zouden heel dankbaar zijn voor uw hulp, en wij bidden voor al uw weldoeners!” schrijft zuster Grazyna. Wij hebben hen 4000 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt. Mededeling voor de overschrijving: Kazachstan 351-05-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *