Een kerk voor Jimma-Bonga in Ethiopië

FacebookTwitterGoogle+

Het Apostolische Vicariaat Jimma-Bonga in het westen van Ethiopië is met een oppervlakte van meer dan 50.000 km² groter dan Nederland en bijna tweemaal zo groot als België. Een groot deel van de bevolking hangt de traditionele religies aan. Velen van hen zijn bosbewoners, jagers en verzamelaars. Maar het aantal katholieken stijgt. In 2010 waren hier 22.000 katholieken en elk jaar worden het er meer. Tegenwoordig zijn er al ongeveer 30.000 katholieken. Als de bisschop naar de parochies komt om het vormsel toe te dienen, staan de vormelingen in een bijna eindeloze rij.

Godsdienstvervolging

Maar niet overal is het katholieke geloof iets nieuws. In Araba waren al in de eerste helft van de 20e eeuw Europese missionarissen werkzaam, die daar een missiepost stichtten en er tientallen jaren zegenrijk werk hebben verricht. Zij werden echter tijdens de dictatuur van Mengistu Haile Mariam het land uit gezet. In deze periode werden alle godsdiensten in Ethiopië vervolgd, kerken werden verwoest, het eigendom van de religieuze gemeenschappen werd aangeslagen, bisschoppen, priesters en gelovigen werden gevangen gezet en zelfs gedood. Het terroristische regime heeft volgens Amnesty International tussen 1974 en 1991 naar schatting 2, 5 miljoen mensen het leven gekost.

Strooien hut doet dienst als kerk

© Aid to the Church in Need

© Aid to the Church in Need

Intussen is de Kerk er in geslaagd, een deel van haar eigendommen weer terug te krijgen, de gelovigen weer te verzamelen en het kerkelijk leven weer op te bouwen. Maar in Araba staat er tot nu toe alleen maar een kleine houten kapel met een strooien dak, veel te klein voor de omvang van de huidige gemeenschap. Eerlijk gezegd, het is eigenlijk niet meer dan een strooien hut. Pater Zecharias Dejece en zijn congregatie willen nu een echte kerk bouwen en zij rekenen op onze hulp om dat te kunnen doen. Pater Zecharias schrijft, “De bouw van een waardig kerkgebouw zal een positieve invloed hebben op het geestelijk leven van deze devote, spirituele christenen. God zal dan op gepaste wijze kunnen worden aanbeden en geprezen. Het Allerheiligst Sacrament zal devoot worden aanbeden en een waardige plaats krijgen in het Tabernakel. Het zal ertoe bijdragen om de eenheid onder de christenen te bevorderen en een gevoel van wederzijdse liefde en bij-elkaar-horen te stimuleren. De katholieke Kerk zal meer zichtbaar te herkennen zijn als de familie van God. In de kerk zullen de katholieke gelovigen samenkomen met één hart en één geest om te bidden, gezamenlijk naar het woord van God te luisteren en de sacramenten te ontvangen.”

25.000 euro beloofd

Pater Zecharias is ervan op de hoogte dat een groot aantal mensen wel geïnteresseerd is in het katholieke geloof, maar die als ze de kapel zien, worden afgeschrikt, want dat is niet meer dan een simpele, arme hut, en dan komen ze niet meer terug. Hij hoopt dat in de toekomst veel meer mensen het katholieke geloof zullen omarmen en tegelijkertijd, dat steeds meer van hen die al gedoopt zijn, een actieve rol zullen willen spelen in het parochieleven, in het bijzonder de jonge mensen. Hij is heel blij dat al zoveel jonge mensen actief betrokken zijn bij de Kerk en hij hoopt dat dat er steeds meer zullen zijn. Wij hebben hem 25.000 euro beloofd, zodat hij een nieuwe kerk kan bouwen.

Mededeling voor overschrijving: 118-01-19 Ethiopië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation