Een kerk voor het heiligdom van O.L.-Vrouw in Savoigne te Senegal

FacebookTwitterGoogle+

Senegal is een in meerderheid mohammedaans land met een bevolking van rond de 12 miljoen mensen. Ruw geschat is 90% van de bevolking van dit West-Afrikaanse land moslim, terwijl de christenen, van wie de meeste katholiek zijn, ongeveer 5% uitmaken,.

Onze-Lieve-Vrouw, Heil van de Zieken

Er wordt gebouwd aan een nieuwe kerk

Er wordt gebouwd aan een nieuwe kerk

De parochie van Savoigne in het Noordwesten van het land, in het gebied vlakbij de grens met Mauritanië, is de enige katholieke parochie binnen een straal van 100 km. Ze heeft in totaal ongeveer 375 katholieke leden, maar tegelijkertijd is het een plaats die veel andere gelovigen van verder in het land aantrekt, omdat het ook de kerk is waar een 18de eeuws beeld van O.L.-Vrouw, Heil van de Zieken, wordt bewaard en vereerd. Tegenwoordig komen steeds grotere aantallen pelgrims vanuit het hele bisdom, en zelfs van verder weg, zoals uit de hoofdstad Dakar, dit beeld bezoeken. Het werd hier door de parochiepriester, pater Emmanuel Zanaboni, vanuit Italië, zijn geboorteland, naar toegebracht. Veel vrouwen komen hier om speciaal de hulp in te roepen van de Moeder van God; velen doen dat omdat ze geen kinderen kunnen krijgen, iets wat in Afrika wordt gezien als een reden tot grote schaamte en als een smet op het leven van deze vrouwen, die daar enorm onder lijden.

Jaarlijks neemt het aantal pelgrims toe, en het aantal verhoorde gebeden neemt ook gestaag toe. Pater Zanaboni, die lid is van de congregatie van de Barmhartige broeders van de H. Johannes de Deo, en die al sinds 1982 als missionaris in Afrika werkt, vertelt: “De vrouwen worden verwelkomd; er wordt naar hen geluisterd, ze worden ondersteund en zij keren volledig getransformeerd weer terug naar huis.”

 

Multifunctionele hal met lekkend dak

Iedereen draagt zijn steentje bij

Iedereen draagt zijn steentje bij

Helaas heeft de parochie niet eens een “echte” eigen kerk, maar hebben zij alleen de beschikking over een multifunctionele hal die werd gebouwd in de jaren ‘70 en waar ook de H. Mis wordt gevierd. Het gebouw is zelfs niet geschikt voor de behoeften van de parochie zelf, omdat de akoestiek zeer slecht is en de H. Mis heel slecht kan worden gevolgd. En als Pater Zanaboni preekt moet hij midden in de hal gaan staan en schreeuwen om fatsoenlijk te worden verstaan. Daar komt nog bij dat in het regenseizoen het water door het dak heen sijpelt en de viering van de liturgie soms wordt verstoord, als de aanwezige gelovigen aan het lekkende water proberen te ontkomen en een droge plek proberen te vinden. Maar nu, met de toenemende stroom pelgrims, is het gebouw eenvoudigweg te klein. “De lokale gelovigen geven graag hun plaats op voor de pelgrims”, vertelt pater Zanaboni.

En dus is er dringend behoefte aan een echte kerk. De lokale parochianen hebben al met vele initiatieven geprobeerd om het benodigde geld te verzamelen. Zo hebben zij bijvoorbeeld een campagne gelanceerd, waarbij iedereen zou proberen twee zakken cement bij te dragen; en zij hebben andere geldverzamelingsacties georganiseerd, bijvoorbeeld op de verjaardag van de kerkwijding en bij andere gelegenheden, om contant geld op te halen. Maar de mensen zijn arm en zelfs met de beste wil van de wereld zullen zij nooit in staat zijn om het benodigde geld te verzamelen, als zij daarbij niet geholpen worden. Dus heeft pater Emmanuel Zanaboni zich tot Kerk in Nood gewend om ondersteuning, en wij zijn heel blij om hem een bijdrage van 30.000 euro te kunnen beloven.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt. Mededeling voor gift: 146-01-19 Senegal

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation