Een katholieke kerk voor Pakistan

FacebookTwitterGoogle+

De parochie van de Onbevlekte Ontvangenis in Toba Tek Singh in het bisdom Faisalabad telt 75 dorpen met ongeveer 2700 katholieke gezinnen. Vele van de christelijke dorpsbewoners zijn dagloner of straatveger, de vrouwen werken als huishoudelijke kracht. Maar enkelen kunnen hun kinderen naar school sturen. Christenen in Pakistan hebben nauwelijks een kans om sociaal gezien hogerop te komen.

Middeleeuwse toestanden

© Aid to the Church in Need

© Aid to the Church in Need

In Pakistan heerst op heel veel plaatsen nog een feodaal systeem zoals in de Middeleeuwen. De landheren, dat wil zeggen de mohammedaanse grootgrondbezitters, behandelen tot op de dag van vandaag hun landarbeiders als slaven. De arbeiders moeten onvoorwaardelijk aan hun bevelen gehoorzamen. De landheren en de fabriekseigenaren hebben de werkelijke macht in handen in dit land. Door corruptie hebben zij de politie, justitie, het gehele systeem in hun macht. Als zij bijvoorbeeld de vrouw of dochter van een van hun lijfeigenen misbruiken, kan die alleen het zwijgen ertoe doen.

Levenslang schulden

Het ergste is het als de landarbeiders schulden maken. Dan wordt hun hele familie volkomen afhankelijk van de landheer. Een ziekte is al voldoende. Dan moeten zij geld lenen van hun landheer. Deze eist zulke hoge rentes, dat de gezinnen zonder hulp van buitenaf nooit meer van die afhankelijkheid af komen en de schulden van generatie op generatie worden doorgegeven. De kinderen worden dan als slaven geboren. Ook de arbeiders in de steenbakkerijen zijn in goede en slechte tijden aan hun heer overgeleverd. Zij fabriceren de bakstenen met hun blote handen en laten ze in de zon drogen. Als het begint te regenen voordat de onbewerkte bakstenen in de ovens worden gebakken, waarvan de hoge schoorstenen het landschap kenmerken, dan is al het werk voor niets geweest. De eigenaar van de fabriek zegt dan echter vaak: „Wat kan ik eraan doen dat het regende?“ Dus betaalt hij zijn mensen niet.

Eucharistie onder een zeildoek

Eén van de dorpen die onder de parochie vallen, is Pertabpur Chak. Het ligt op 65 km afstand van het centrum van de parochie. Hier wonen rond de 300 katholieken. Zij vinden troost in het geloof. Tot op heden vinden de Mis, het lof en andere vieringen plaats in de open lucht, onder tentzeilen. Maar de pastoor zou graag willen dat er een kerk kwam. Een echt gebouw zou in tegenstelling tot de tentzeilen niet alleen bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden, maar het zou ook de veiligheid doen toenemen, want bij de gelovigen in Pakistan is de angst voor aanslagen van extremisten groot. Bovendien zou de katholieke Kerk zo duidelijker een verschil kunnen maken met evangelische sektes, die ook in openlucht gelovigen werven. En kerkgebouw zou duidelijker maken waar de diensten en bijeenkomsten van de Kerk plaats vinden. In de kerk zal in de toekomst ook catechese voor kinderen worden gegeven. Kerk in Nood wil graag met 9800 euro helpen.

Mededeling voor overschrijving: 328-08-19 Pakistan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation