Een kapel voor een school voor slechthorende kinderen in Nigeria

FacebookTwitterGoogle+

 

Precies 40 jaar geleden werd de St.-Franciscus school voor slechtziende en slechthorende kinderen gesticht in Ahileijime, een dorp in Centraal-Nigeria. De school wordt geleid door zusters van de Congregatie van de dienaressen van het Heilig Kind Jezus, en heeft het leven van veel kinderen veranderd. Want voordat de school werd opgericht, beschouwden veel mensen deze gehandicapte kinderen als totaal waardeloos. Zij werden vaak verwaarloosd door hun eigen familie en door de samenleving, en vaak werden zij bespot en belachelijk gemaakt.

 

Verandering

Dus toen de katholieke Kerk de school stichtte, was dat een moedige stap, die veel verandering bracht. Veel van haar voormalige leerlingen werken nu en verdienen hun eigen inkomen. Sommige werken zelfs in hun vroegere school. En het is ook opvallend hoe er een totale verandering is opgetreden in de houding van de ouders ten opzichte van hun slechtziende en slechthorende kinderen.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Momenteel heeft de school 92 leerlingen, tussen de 4 en 18 jaar. De meeste zijn slechthorend. De ouders worden tegelijkertijd aangemoedigd om gebarentaal te leren, zodat zij met hun kinderen kunnen communiceren. Veel van de omringende parochies dragen in de instandhouding van de school bij door giften in de vorm van voedsel. Maar de meeste mensen kunnen het zich niet veroorloven geld te geven om de school te ondersteunen, omdat zij als kleine boeren het zelf al moeilijk genoeg hebben om hun eigen gezin te onderhouden. En het bisdom Gboko, waar de school is gelegen, is ook arm, want het is pas in 2012 opgericht en bevindt zich nog in de opbouwfase en heeft moeite om het hoofd te bieden aan de toenemende economische, politieke en sociale problemen.

 

Nieuwe kapel

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Maar nu heeft de St.-Franciscusschool dringend behoefte aan een nieuwe kapel. De parochie ligt op 6 km afstand en om alle kinderen naar de kerk te krijgen reist de minibus 6 keer op en neer. Met het gevolg dat de kinderen over het algemeen alleen op zondag naar de Mis kunnen komen. Als het mogelijk is komt een priester naar de school toe om daar de H. Mis te lezen, maar als er geen priester beschikbaar is, bidden de leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school het ochtendgebed gezamenlijk aan het begin van de schooldag, en de rozenkrans ´s avonds. Maar de schoolkapel is veel te klein en er kunnen maar 60 mensen in, terwijl er nu ruimte nodig is voor minstens 120 mensen. Ook is de ventilatie erg slecht, met het gevolg dat zij vaak buiten bidden en de Mis vieren, onder de bomen.

De school groeit en bovendien komen er steeds meer mensen van buiten die ook deel willen nemen aan het gebed. Dus nu hebben de zusters het plan opgevat om een nieuwe kapel te bouwen die ruimte biedt aan 160 mensen. Kerk in Nood helpt met 25.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt. Mededeling voor de overschrijving: Nigeria 141-05-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation