Een huis omgebouwd tot kapel in Rusland

FacebookTwitterGoogle+

Priester Jerzy Jagodzinski is afkomstig uit Polen, maar is aan het werk in Rusland sinds 1995. Hij behoort tot de Missionarissen van Steyl (Missionarissen van het Goddelijk Woord) en is verantwoordelijk voor twee parochies in de regio Kaliningrad – de St. Jozefparochie van Gvardiejsk en de parochie van de Drievoudig Wonderdadige Moeder van God in Polessk. In de regio Kaliningrad wonen rond 5% katholieken, waardoor dit gebied de meest katholieke regio van Rusland is.

De kleine stad Polessk, die tot 1945 Labian heette en toen een deel van Duitsland was, heeft maar net 7600 inwoners. De huidige katholieke parochie werd hier pas na het uiteen vallen van de Sovjet-Unie gesticht. Zij bestaat sinds 2009 en staat nog steeds in de kinderschoenen. Op zondagen en feestdagen wonen ongeveer 60 katholieke gelovigen de Heilige Mis bij. Het aantal gelovigen stijgt, vooral door toedoen van de toevlucht van Poolse, Duitse en Litouwse migranten, die zich hier in het gebied van Kaliningrad hebben gevestigd vanuit Kazachstan of andere Centraal-Aziatische republieken. De meesten van hen zijn afstammelingen van degenen, die in de tijd van de Sovjets naar deze regio werden gedeporteerd.

160104 proj_russia2De oorsponkelijke katholieke kerk werd in de Sovjettijd aangeslagen en wordt tegenwoordig nog gebruikt als muziekschool. Daarom heeft de parochie een huis aangeschaft dat niet alleen dienst moet doen als woning voor de priester en een kleine communiteit van zusters, en als ruimte voor het geven van godsdienstonderwijs, maar het zal ook worden verbouwd tot een kleine kapel voor de eredienst. Met steun van Kerk in Nood is een deel van het huis nu omgebouwd tot kapel, dankzij de bijdrage van 20.000 euro die wij van onze gulle weldoeners ontvingen.

De kapel is ondertussen plechtig ingewijd door aartsbisschop Paolo Pezzi van het aartsbisdom van de Moeder Gods van Moskou. Op de dag van de kerkwijding was er nog een reden tot feest, want die dag ontvingen zeven parochianen het sacrament van het vormsel. Heel hartelijk dank aan onze weldoeners die eraan bijdroegen dat deze kapel kon worden gebouwd!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling bij overschrijving: 427-01-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation