Eén bromfiets en tien fietsen voor een nieuwe parochie in India

FacebookTwitterGoogle+

Toen het bisdom Eluru in de deelstaat Andhra Pradesh in 1977 werd gesticht, waren daar maar 25 parochies met 90.000 katholieken. Nu

250 mensen bereiden zich voor op het doopsel

250 mensen bereiden zich voor op het doopsel

zijn dat 110 parochies met meer dan 200.000 gelovigen. De parochie van Elurupadu is nog heel nieuw. Zij heeft tien buitenposten. Tegenwoordig leven hier 3.500 katholieken, maar het aantal neemt sterk toe. Tweehonderdvijftig mensen bereiden zich momenteel op het doopsel voor!

Rondkomen met een halve euro per dag

De mensen leven echter in grote armoede. Er zijn geen echte wegen om naar de dorpen te komen. De mensen moeten lange afstanden te

voet afleggen om meest eenvoudige producten te kopen. Hele families wonen in kleine strohutten. Er is geen stromend water. De mensen werken als dagloners en leven van de hand in de tand. Zelfs de kinderen moeten op het land van de grootgrondbezitter werken, het vee van de rijken hoeden of zich als dienstbodes verhuren. Zij kunnen niet naar school. Gemiddeld hebben de gezinnen maar een halve euro per dag ter beschikking. Vaak worden zij dan ook nog met hun karige dagloon bedrogen, en dan gaat het hele gezin met een lege maag naar bed.

 

Rijk in geloof

Pastoor Yesudasu is zelf een Dalit.

Pastoor Yesudasu
is zelf een Dalit.

„Ik zie hun dagelijkse strijd om te overleven en ik heb hun lijden ervaren, omdat ik zelf in dezelfde situatie ben opgegroeid. Ik ben zeer ontroerd door hun geloof en zou hen met alle mogelijke manieren willen helpen, om aan deze situatie te ontsnappen“, zegt pastoor Yesudasu, die zelf behoort tot de Dalits (de „Onaanraakbaren“), die in de Indische maatschappij helemaal onderaan op de sociale ladder staan. Maar hij is trots op zijn ouders: „Hoewel mijn ouders als dagloners op het land arm waren, waren zij met hun katholieke geloof rijk. Misschien waren het hun geloof en hun gebed die mij ertoe hebben gebracht om mijn roeping te volgen om priester te worden. Dankzij Gods genade slaag ik erin om Gods woord te prediken en de zielen die daarnaar verlangen, naar het Rijk van God te voeren. Er zijn hier vele zielen die op hun weg in deze wereld Gods leiding zoeken. Daarom is mijn belangrijkste doel het Woord Gods te brengen bij hen die dat het meeste nodig hebben en het meeste verdienen. Mijn vader stierf toen ik zes jaar oud was, mijn oudere broer stierf ook en ook de zoon van mijn oudste broer is gestorven. Dit is allemaal gebeurd toen ik nog klein was, maar ik voel nog altijd het verlies. Maar ik voel dat God altijd bij me zal zijn om het werk in zijn wijngaard te verrichten.“

Tien catechisten helpen hem bij zijn werk. De afstanden zijn groot en de priester kan niet overal tegelijkertijd zijn. De catechisten bezoeken de zieken, geven de mensen geloofsonderricht en bereiden hen voor op het ontvangen van de sacramenten. Zij bidden met hen, houden Woord- en gebedsdiensten en meditaties en geven catechismusles.

Om het voor de priester en catechisten gemakkelijker te maken om hun gelovigen te bereiken, hebben onze weldoeners 1.400 euro geschonken. Zo kreeg elke catechist een fiets en de priester die nog vaker onderweg is dan zij, een bromfiets. Nu verliezen ze minder tijd op de slecht onderhouden wegen en kunnen ze langer bij de mensen blijven. Pastoor Yesudasu bedankt allen hartelijk: „De naastenliefde, waarvan u blijk hebt gegeven, kan worden gezien als steun voor Christus en voor de verbreiding van zijn Blijde Boodschap. Uw gulle gave is zeer waardevol. Zij heeft in ons onze overgave aan de dienst aan de armen, de onderdrukten en achtergestelden hernieuwd, om zo een gemeenschap te worden die door de Geest wordt vervuld en geleid. Moge God u en alle weldoeners zegenen met zijn bijzondere genade. Bidt alstublieft voor ons. In grote vreugde en liefde bedanken wij u allen voor deze vriendendienst.“

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Mededeling voor dit project: NC-I-15-INT

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation