Een borduurmachine voor slotzusters in Peru

FacebookTwitterGoogle+

De Apostolische Prelatuur Ayaviti ligt in het Zuiden van Peru. Zij omvat een gebied met een oppervlakte van meer dan 32.000 km² en heeft 300.000 inwoners. Sommige delen van het gebied behoren tot de armste en meest achtergestelde gebieden van het land.

160120 peru_slotzusters3Geloofskennis is beperkt
Ook de katholieke Kerk staat hier voor vele uitdagingen. Hoewel 90% van de inwoners zich katholiek noemt, raken toch velen van hen van de Kerk vervreemd, omdat er te weinig priesters zijn. Slechts 16 priesters hebben de zorg over de gelovigen van 32 parochies van dit enorme gebied. Er zijn ook te weinig catechisten en vrouwelijke religieuzen. Veel mensen weten nauwelijks iets over het katholieke geloof. Sektes breiden zich steeds verder uit.

Toch ziet bisschop Mgr. Kay Martin Schmalhausen tekenen van hoop. Want sinds 2011 leven er zusters van de contemplatieve orde van de Trinitariërinnen in de prelatuur. Zij wonen in een slotklooster en wijden zich aan het gebed.

Bisschop Schmalhausen is blij met de aanwezigheid van de slotzusters in zijn ambtsgebied. Zij zijn dan wel niet rechtstreeks in het pastoraal werk actief, maar de bisschop schrijft: „Met hun gebed helpen zij het pastorale werk in onze Prelatuur te ondersteunen, en daar moet worden bij gezegd, dat wij blij zijn te zien hoe de roepingen tot het contemplatieve kloosterleven toenemen en daarmee ook de zegen.”

Mgr. Schmalhausen van de Prelatuur Ayaviti in het Zuiden van Peru

Mgr. Schmalhausen van de Prelatuur Ayaviti
in het Zuiden van Peru

Steeds meer mensen naar de mis
Hij is ervan overtuigd dat het gebed van de zusters jonge mensen helpt om de roep van God te beantwoorden, en geen angst te hebben voor een eventuele roeping, die „God vanaf de eeuwigheid tot hun heeft gericht“. Ook het aantal mensen dat naar de Mis komt en de kinderen en jongeren, die aan de catechese in de parochies deelnemen, neemt toe. De bisschop ziet dat ook als vruchten van het gebed van de zusters.

160120 peru_slotzusters2De gemeenschap telt momenteel vier zusters die hun eeuwige gelofte hebben afgelegd en vier jonge vrouwen die nog in opleiding zijn. Om in hun levensonderhoud te voorzien, hebben zij een atelier, waar zij liturgische gewaden maken en borduren. Een computergestuurde borduurmachine zou hun werk zeer vergemakkelijken. Wij zouden hen met 1980 euro willen helpen. Doet u mee?

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 234-06-39 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation