Een auto voor zusters in Libanon

FacebookTwitterGoogle+

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De Congregatie van de Zusters Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament werd in 1966 in Libanon gesticht. De zusters hebben niet alleen een speciaal charisma, geschaard als zij zijn rondom de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, maar zij zijn ook op allerlei manieren betrokken bij het werk ter ondersteuning van jonge meisjes en vrouwen.

Vele taken

Zij zorgen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte meisjes, leiden scholen – met inbegrip van internaten, waar ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????wezen en meisjes vanuit allerlei verschillende gezinsomstandigheden worden ondergebracht – en zij wijden zich aan het onderwijzen van praktische vaardigheden aan meisjes en jonge vrouwen, zoals naaien, borduren, computervaardigheden, bakken en het maken van snoepgoed. Zij runnen ook een EHBO-post en een kliniek op het platteland die regelmatig wordt bezocht door de zieken en behoeftigen uit de 30 dorpen in het omliggende gebied. Er wordt regelmatig spreekuur gehouden door verschillende gekwalificeerde dokters. Bovendien zijn de zusters werkzaam in de parochies, waar zij catechese geven en andere pastorale taken uitvoeren.

Voor de allerarmsten

Om al die taken te kunnen uitvoeren hebben zij een auto nodig. Zij schrijven: „De mensen voor wie wij werken, behoren tot de armste mensen in Libanon. Velen van hen zijn voor de oorlogen in het gebied gevlucht, zoals uit het buurland Syrië. De auto’s die wij momenteel bezitten, zijn al extreem oud en blijven vaak stilstaan. Wij hebben er bijvoorbeeld één die uit 1985 stamt en die al 500.000 km gereden heeft. Als de auto’s stil zouden stil vallen, dan is dat een dubbel probleem: ten eerste kunnen we ons werk niet doen, omdat we niet op onze plaats van bestemming kunnen komen, en ten tweede zijn de zusters in gevaar, als de auto plots tot stilstand komt en zij de controle over het stuur verliezen, of wanneer ze aan de kant van de weg komen te staan, omdat de auto niet meer rijdt.“ Wij zouden met 19.000 euro willen helpen.

Mededeling voor overschrijving: 326-05-29 Libanon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation