Een auto voor de Apostolische Prelatuur Huautla in Mexico

FacebookTwitterGoogle+
Mgr José Armando Álvarez Cano met de  nieuwe terreinwagen in de Prelatuur van Huautla te Meixco.

Mgr José Armando Álvarez Cano met de
nieuwe terreinwagen in de Prelatuur
van Huautla te Meixco.

Bisschop Mgr. Josè Armando Alvarez Cano dankt alle weldoeners die eraan hebben bijgedragen, dat de Kerk in de apostolische prelatuur Huautla nu over een terreinwagen beschikt voor de zielzorg.

De Prelatuur wordt door grote armoede gekweld. De ca. 130.000 inwoners behoren tot inheemse volksstammen. Meer dan twee derde heeft te weinig te eten, en bijna niemand van hen kan in de eerste behoeften van zijn gezin voorzien. Velen verlaten het gebied en trekken naar de grote steden, waar zij in de achterbuurten terecht komen.

De behoefte aan concrete hulp en ondersteuning in de vorm van zielzorg is enorm, maar voor de Kerk is het een grote uitdaging, want er zijn maar weinig priesters, en veel mensen leven in de moeilijk bereikbare dorpen in de bergen. Als het regent veranderen veel wegen in geweldige modderpoelen. Er zou een voertuig nodig zijn dat tegen deze situatie bestand is, om de gelovigen alleen al te bereiken.

Kinderen in een bergdorpje

Kinderen in een bergdorpje

Bisschop Alarez Cano schrijft: „Wij zijn God eeuwig dankbaar voor zijn gulheid, die altijd weer door zo veel grootmoedige mensen wordt getoond, en wij zouden uw organisatie willen bedanken, die ons in onze nood te hulp is gekomen. Wij bidden tot God voor u en vragen u voor ons te bidden.“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling voor gift: 298-00-29 Mexico

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation