Ecuador Misintenties voor de docenten van het priesterseminarie van Portoviejo

FacebookTwitterGoogle+

Het priesterseminarie van het aartsbisdom Portoviejo viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Sinds de oprichting ervan in het jaar 1992 heeft het 77 priesters voortgebracht. Aartsbisschop Lorenzo Voltolino Esti verheugt zich daarover en heeft het over een “weg van hoop voor onze geloofsgemeenschappen”. Hij schrijft: “Met Gods hulp en de steun van gelovige christenen zouden wij hier ook in de toekomst verder de aanstaande priesters willen opleiden.” Het is zijn wens dat ze “herders naar het hart van Christus zijn”.

Op dit moment wonen er 40 jonge mannen in het seminarie. Daarnaast zijn er nog enkele externe studenten van religieuze orden die daar studeren, maar in hun eigen kloosters wonen, en leken die daar bepaalde cursussen volgen. Dit alles zou een bron van vreugde en vertrouwen moeten zijn. Het aartsbisdom Portoviejo werd op 16 april 2016 echter bijzonder erg getroffen door een zware aardbeving, die grote verwoestingen heeft aangericht en een aantal  mensenlevens heeft gekost. Er heerst dus overal een noodtoestand. Ook het priesterseminarie wordt met grote problemen geconfronteerd, want de gelovigen uit de parochies die altijd met giften hebben bijgedragen aan het onderhoud van het seminarie, kunnen het nu niet meer ondersteunen.

Aartsbisschop Voltolino Esti vraagt ons dan ook of wij hem kunnen helpen om de docenten van het seminarie met misintenties te ondersteunen, aangezien ze geen enkele andere bron van inkomsten hebben. “Wij vragen u om ons niet aan ons lot over te laten. Wij rekenen op u!”, schrijft hij. We hebben hem beloofd de negen priesters die aan het priesterseminarie lesgeven met misintenties voor een totaal bedrag van 13.700 euro te ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 217-01-masses Ecuador

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation