Ecuador : Gebedenboekjes voor de advents- en kersttijd voor 2.000 kinderen en jongeren

FacebookTwitterGoogle+

07/12/2017 Leuven – Kerstmis is niet in de allereerste plaats een feest van geschenken, maar een feest waarop als christenen de geboorte van Jezus Christus, de Verlosser, wordt gevierd. God kwam als klein kind op deze wereld om de mensheid naar het heil te leiden. Om dit bewustzijn en het geloof daaraan te versterken en te verdiepen, zou de Kerk in het apostolische vicariaat Zamora, in het zuidoosten van Ecuador, aan 2.000 kinderen elk een boekje met gebeden en bijbelteksten voor de advents- en kersttijd willen schenken. Het is de bedoeling dat ze zich daarmee op het feest van de geboorte van Christus voorbereiden en de adventstijd, de tijd van de verwachting, dieper beleven.

Hoewel meer dan 85 procent van de bevolking van Ecuador katholiek is,  doen zich in het Zuid-Amerikaanse land dezelfde problemen voor als in vele andere landen overal ter wereld: in de naam van religieuze verdraagzaamheid worden religieuze symbolen en inhouden steeds nadrukkelijker uit het openbare leven geweerd. Dit is in het bijzonder het geval voor scholen. Zelfs in scholen die door de Kerk worden gerund, moet rekening worden gehouden met scholieren die een ander geloof aanhangen, want anders kunnen ze de leerkrachten ervan beschuldigen dat ze hen het katholieke geloof willen “opdringen”.

Daarom is het voor de Kerk van groot belang dat de katholieke kinderen in hun geloof worden gesterkt. De gebedenboekjes voor Kerstmis moeten ertoe bijdragen om de liefde voor God in het hart van de kinderen te doen groeien. Het is de bedoeling dat ze op Kerstmis naar de kribbe komen en samen met de herders en de wijzen uit het oosten de pasgeboren Messias, het Christuskind, aanbidden en hem hun liefde schenken. We zouden met 3.630 euro willen helpen om aan 2.000 kinderen dit gebedenboekje te schenken dat hen hun leven lang zal begeleiden.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt. 

Mededeling voor gift : 217-00-89 Ecuador

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation