Driejarige opleiding voor leken die actief zijn in het huwelijks- en gezinsapostolaat

FacebookTwitterGoogle+

PHILIPPINES / ZAMBOANGA 14/000693-year training and formation program of family life leadersHet aartsbisdom Zamboanga ligt op het gelijknamige schiereiland, dat een uitloper vormt van het eiland Mindanao. Het telt 620.000 katholieken. In het verleden had het aartsbisdom al een programma opgezet dat leken opleidde om in de 27 parochies bruidsparen op het sacrament van het huwelijk voor te bereiden en echtparen en gezinnen advies te geven en te begeleiden.

Aangezien de crisis rond huwelijken en gezinnen zich steeds verder uitbreidt, steeds meer echtparen ongehuwd samenwonen en gezinnen uit elkaar vallen, zou het aartsbisdom nu 127 leken willen opleiden die in de parochies de taak op zich nemen om de echtparen en de gezinnen te adviseren en te begeleiden. Ze moeten daarbij vrijwillige helpers aan hun zijde hebben die eveneens de gezinnen bijstaan. Het doel van het programma bestaat erin te maken dat de gezinnen in het Woord Gods en in de Eucharistie verankerd zijn, getuigenis afleggen van het Evangelie, de waardigheid van het leven ten volle eerbiedigen vanaf het ogenblik van de bevruchting en de leer van de Kerk over het sacrament van het huwelijk, het gezin en het menselijk leven begrijpen, verinnerlijken en beleven.

Tot de uitdagingen waarmee de gezinnen te kampen hebben, behoren armoede en  natuurrampen die ertoe leiden dat vele structuren ineenstorten of tot gevolg hebben dat paren ongehuwd samenwonen, omdat ze de verkeerde prioriteiten stellen en van mening zijn dat ze zich geen huwelijksfeest kunnen veroorloven. In dat geval zijn de uiterlijkheden voor hen belangrijker dan het sacrament zelf. Andere grote uitdagingen worden gesteld door de nieuwe media en technologieën, die vaak verkeerd worden gebruikt en veel schade toebrengen aan de gezinnen en aan de menselijke relaties in het algemeen.

Het is de bedoeling om die bruids- en echtparen en ook de gezinnen te helpen door middel van workshops, seminaries en jaarlijkse bezinningsdagen, maar ook door individuele adviezen en begeleiding. De leken die deze opgave op hun schouders zullen nemen, krijgen een drie jaar durende opleiding. Kerk in Nood ondersteunt de opleiding van de 127 leken al sinds 2014 en helpt ook in het laatste jaar van hun opleiding met 10.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 329-07-49 Filippijnen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation