Democratische Republiek Congo : een minibus voor de dominicanen in Kinshasa

FacebookTwitterGoogle+

12/01/2018 Leuven : De dominicanen in Kinshasa zijn bijzonder verheugd over hun nieuwe minibus. Hun oude voertuig had de geest gegeven en was onherstelbaar. Dat gebeurde op een dag toen ze 210 kilometer van hun klooster verwijderd onderweg waren. Sindsdien moesten ze zich zo goed en zo kwaad als het ging zonder auto zien te redden. Dankzij onze weldoeners, die 22.000 euro hebben geschonken, konden ze zich nu eindelijk een nieuwe minbus aanschaffen.

De orde van de dominicanen, die in 2016 zijn 800-jarig bestaan vierde, is al sinds 1912 in de huidige Democratische Republiek Congo vertegenwoordigd. Destijds ging het om Belgische paters die als missionarissen naar het land waren gekomen. Inmiddels zijn Congolese kloosterbroeders in hun voetstappen getreden.  De orde is vandaag de dag in vier bisdommen vertegenwoordigd en telt zes vestigingen met in totaal 42 paters. De dominicanen staan in voor de pastorale ondersteuning van het leger en de politiediensten, begeleiden voormalige kindsoldaten, bekommeren zich om weeskinderen, personen met een handicap en slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast oefenen ze hun activiteiten ook in vijf parochies uit.

Vooral de talrijke roepingen onder de jongeren zijn bijzonder bemoedigend: op dit ogenblik zijn er zeventien studenten, zes novicen en acht prenovicen die zich erop aan het voorbereiden zijn om op een dag hun plechtige geloften af te leggen en tot de orde toe te treden. Daarnaast werden twee jonge mannen al tot diaken gewijd en wachten met vreugde en ongeduld op hun priesterwijding.

De nieuwe minibus is van zeer grote belang voor talrijke activiteiten van de dominicanen. Hij komt echter vooral ten goede aan de jonge mannen die nog studeren. Een van de twee universiteiten waar de studenten hun opleiding genieten, ligt immers op 15 kilometer van het klooster van de dominicanen. Het openbaar vervoer in Kinshasa, met zijn 13 miljoen inwoners, is ontoereikend en onbetrouwbaar. Het was voor de studenten dan ook bijna onmogelijk om regelmatig de cursussen te volgen en op tijd te komen voor de lessen. Bovendien waren ze altijd uitgeput en verloren ze ook veel tijd die ze veel nuttiger hadden kunnen gebruiken voor  hun studies en voor het kloosterleven. Pater Albert Akora Kanika schrijft ons: “Dankzij het voertuig zijn onze studenten veel minder aan de gevaren van het verkeer blootgesteld, ze zijn gezonder en gelukkiger, kunnen regelmatiger en intensiever aan de cursussen, maar ook aan het leven in het klooster deelnemen en behalen voor hun studies ook betere resultaten.”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift :115-04-29 Democratische Republiek Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation