D.R. Congo: Herstelling van een boot in een bisdom met veel waterwegen

FacebookTwitter

20/05/2019 Leuven – Het bisdom Lisala is een van de oudste en met zijn ruim 67.600 vierkante kilometer tevens een van de grootste bisdommen van de Democratische Republiek Congo. Het ligt in het noorden van het land en wordt door de Congostroom en verscheidene van zijn zijrivieren doorkruist.

Bisschop Ernest Ngboko bezoekt een parochie
op een van de eilanden aan de Congostroom.

Voor het kerkelijk leven zijn de waterwegen van groot belang. De boot “Magnificat” is een belangrijk transportmiddel voor de pastorale zorg. Hij liep echter zware averij op toen hij in september 2018 op weg naar Kinshasa door een storm werd verrast op een plaats waar hij niet kon aanmeren. De storm slingerde de boot tegen een boom die boven het wateroppervlak uitstak, waardoor er een groot lek werd geslagen en de boot bijna helemaal zonk. De mensen die zich op de boot bevonden, slaagden erin zich in veiligheid te brengen, maar de materiële schade was zeer groot en de berging verliep moeilijk. Een priester en een aantal andere personen moesten met prauwen tot aan de plaats van het ongeval varen.

Eerst werd geprobeerd om de boot zelf te herstellen en opnieuw vaarklaar te maken, maar al snel werd duidelijk dat het veel moeilijker zou zijn dan verwacht en dat er meer materiaal en vakkennis nodig zouden zijn dan die waarover ze beschikten. Zo zijn er onder andere twee motoren defect en ook voor de herstelling van het lek in de romp is er meer materiaal en ambachtelijke kennis vereist.

Om ervoor te zorgen dat de missieboot binnenkort opnieuw kan uitvaren, hebben wij beloofd met 8.700 euro te helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 115-08-29 DR-Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *