De orthodoxe Metropoliet van Kemerowo in Rusland dankt voor de steun voor de opleiding van seminaristen

FacebookTwitterGoogle+

Bruggenbouwer

150720 kemerowo_sem1Pater Werenfried van Straaten, de stichter van  Kerk in Nood, volgde het motto: „Iemand moet ergens beginnen: wij dus!“ Toen Paus Johannes Paulus II hem in 1991 verzocht om na zijn lange leven als bruggenbouwer, nu ook te proberen een weg naar de dialoog met de Russisch-Orthodoxe Kerk te vinden, was hij één en al enthousiasme. Desalniettemin moest ook deze Kerk na tientallen jaren van vervolging bijna weer met niets beginnen. De cijfers spreken voor zich: van de ongeveer 60.000 kerkgebouwen, waar vóór de Oktoberrevolutie in Rusland de Heilige Liturgie werd gevierd, waren er twintig jaar later nog 100 over. Alleen al in de eerste twee jaren van de Oktoberrevolutie werden 15.000 orthodoxe priesters gedood. Meer dan 300 bisschoppen werden doodgeschoten of stierven in gevangenschap. Pater Werenfried noemde het feit dat hij in de leeftijd van bijna 80 jaar deze orthodoxe zusterkerken na de ineenstorting van het communistische regime, niet alleen met mooie woorden, maar ook metterdaad mocht steunen, de „laatste en grootste vreugde van zijn leven“. De uitdaging om bruggen te bouwen en verzoening te brengen, was de grote opdracht van zijn leven. De eerste stap daartoe zetten was vanaf het begin het wezenlijke kenmerk van Kerk en Nood.

Vlnr: Peter Humeniuk referent voor Rusland,  Metropoliet Aristach en  Marta Petrosillo (ACN Italy)

Vlnr: Peter Humeniuk referent voor Rusland,
Metropoliet Aristach en
Marta Petrosillo (ACN Italy)

In de loop van de laatste twintig jaar zijn uit deze „Oecumene van de solidariteit“ veel vriendschappen ontstaan tussen katholieken en orthodoxen in Rusland. De Eparchie, het orthodox bisdom, van Kemerowo en Kusbas is daarvan een bijzonder mooi voorbeeld.

Steun aan Rusland wordt verder gezet

In april 2015 werd de leiding van Kerk in Nood  door Metropoliet Aristarch ontvangen, die hartelijk bedankte voor de steun die Kerk in Nood al meer dan 15 jaar heeft verleend. Hij begroette elke katholieke gast met de woorden „Christus is verrezen“ en dankte in het bijzonder voor de steun aan de opleiding van aankomende priesters. De Voorzitter van Kerk en Nood, Johannes Freiherr Heereman, gaf op zijn beurt uitdrukking aan zijn vreugde over het goede oecumenische klimaat in Kemerowo en bevestigde dat Kerk in Nood de zusterlijke dialoog met de Russisch-orthodoxe Kerk verder wilde uitbouwen: „Wij zouden de Russisch-orthodoxe Kerk in dit gebied verder willen helpen en er daarmee aan willen bijdragen het christendom op deze wereld te bevorderen“.

Dit jaar hebben de weldoeners van Kerk in Nood de opleiding van de 126 seminaristen in Kemerowo met 37.800 euro gesteund. Dat zijn 300 euro per seminarist voor een heel jaar – een klein bedrag als gebaar van vriendschap en zusterschap, dat er veel toe doet.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij een gift:  Rusland 427-02-79

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation