Dankzij de hulp van Kerk in Nood kon in Bulgarije een Fátimaheiligdom worden gebouwd

FacebookTwitterGoogle+

Het Fátimaheiligdom van Pleven is het resultaat van een gebed dat werd verhoord: toen bisschop Petko Christov van Nicopoli in 1996 samen met de andere katholieke Bulgaarse bisschoppen op pelgrimstocht naar het Portugese Mariabedevaartsoord Fátima ging om de Katholieke Kerk van zijn land aan het Onbevlekte Hart van Maria te wijden, bad hij ook voor een bijzondere intentie. “Wanneer ik erin slaag de bouwvergunning voor een nieuwe kerk in Pleven vast te krijgen, zal ik die kerk aan U, Onze-Lieve-Vrouw van Fátima, wijden”, beloofde hij aan de Moeder Gods. Op dat ogenblik waren er sinds de val van het communisme nog maar zeven jaar verstreken en de Katholieke Kerk moest na de politieke ommekeer praktisch opnieuw van nul af aan beginnen. De voormalige communisten bij de overheidsdiensten deden er alles aan om te verhinderen dat er een bouwvergunning voor de kerk zou worden uitgereikt.

Vandaag denkt men aan die fase terug als aan een “weg door de hel”, zegt Magda Kaczmarek van Kerk in Nood. Ze kent die situatie uit eigen ervaring: “We hebben de franciscanen van bij het begin begeleid bij het opbouwen van hun parochie. Eerst werd in privéwoningen gebeden. Ik herinner mij nog een kelderruimte in een woonblok, waar de Heilige Mis werd gevierd. Het meest onaangename aspect daarvan waren de geluiden die de leidingen maakten. Ik voelde me net een lid van een ondergrondse beweging. Destijds vertelde men ons:  ‘Als we een kerk hebben, dan zullen ook de andere mensen komen die met nostalgie naar een echte kerk verlangen. En wanneer die kerk aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima zal worden gewijd, dan zal de Moeder Gods ons ook helpen om die kerk te bouwen.’”

De Moeder Gods hielp inderdaad: bisschop Christov was pas naar huis teruggekeerd toen hij een bouwterrein vond en de overheidsinstanties verleenden de bouwvergunning. Eindelijk kon in de stad met 120.000 inwoners, waar vrij veel katholieken wonen, met de bouw van de kerk worden begonnen. De Moeder Gods had de gebeden blijkbaar verhoord en hielp ook daarna om de ontelbare problemen die zich later nog stelden op te lossen.

Tegenwoordig is de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima in Pleven een diocesaan Mariaheiligdom waar de Moeder Gods door talloze Bulgaarse gelovigen wordt vereerd. Het is de bedoeling dat het bedevaartsoord binnenkort tot nationaal heiligdom wordt uitgeroepen. De franciscanen aan wie de parochie is toevertrouwd, bezoeken met het beeld van de Moeder Gods ook andere katholieke parochies, zodat nog meer gelovigen de kans krijgen om tot de Heilige Maagd van Fátima te bidden.

Kerk in Nood heeft de bouw van de kerk met een totaal bedrag van meer dan 135.000 euro ondersteund.

Pater Jaroslaw Bartkiewicz, de gedelegeerde van de franciscanen in Bulgarije, bedankt Kerk in Nood voor de hulp en feliciteert de hulporganisatie met haar 70-jarig bestaan: “Op deze bijzondere plaats hier in Pleven in Bulgarije bevelen wij regelmatig alle weldoeners van Kerk in Nood bij Onze-Lieve-Vrouw aan en verzoeken Haar om hen een bijzondere genade te bewijzen. Wij bidden dat Zij allen onder haar hoede neemt en dat Kerk in Nood de vervolgde en verdrukte Kerk op vele continenten van deze wereld nog lang moge dienen”. ´

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 433-01-19 Bulgarije

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation