D.R. Congo: Een huis voor de paters van het Heilig Hart van Jezus in de nieuwe parochie Gbunzunzu

FacebookTwitterGoogle+

De nieuw gestichte parochie Gbunzunzu ligt in een gebied waar vele mensen proberen om hun levensonderhoud in de goudmijnen te verdienen. De mijnen maken een klein aantal mensen ongelooflijk rijk en betekenen voor ontelbare anderen uitbuiting, ellende, gezondheidsproblemen en zelfs een vroegtijdige dood. De arbeiders zwoegen met gevaar voor hun leven en onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn blootgesteld aan kankerverwekkende en radioactieve stoffen en wonen op elkaar gepropt in krappe behuizingen, gescheiden van hun familie en ver van hun geboortedorpen. Daardoor worden de traditionele familiestructuren vaak vernietigd.

Voor die mensen is de katholieke Kerk het belangrijkste contactpunt. Er is een grote nood aan hulp en aan pastorale zorg. Waar de Kerk zich niet voldoende om de mensen kan bekommeren, maken sekten hun opwachting. Die beloven snelle rijkdom en miraculeuze genezingen. Bovendien verspreiden wanhoop en zedelijk verval zich snel onder de ontwortelde bevolking. De nieuwe parochie, die met 25.000 inwoners sowieso heel groot is, ontstond door een opdeling van de nog veel grotere parochie Babonde, die uit 42 dorpen bestond.

In Gbunzunzu is er al een kerk en de paters van het Heilig Hart stellen een uitgebreid hulpverleningsaanbod ter beschikking van de noodlijdende bevolking. Hier kunnen behoeftige mensen voedsel, geneesmiddelen en kleren krijgen. Het is de bedoeling om dit aanbod na de stichting van de nieuwe parochie nog te versterken en uit te breiden. Er moet een nog grotere nadruk worden gelegd op onderwijs, medische zorg en de versterking van het moreel aangezien dit essentiële voorwaarden zijn voor een betere toekomst. En er is hoop: elk jaar vinden er in de regio 800 doopsels plaats. Dit brengt echter ook een grotere behoefte aan de toediening van de andere sacramenten en aan catechese met zich mee.

De nieuwe parochie is aan het Heilig Hart van Jezus gewijd. Met de bestaande parochiekerk werd al een belangrijke stap gezet. De paters hebben echter ook een huis nodig, zodat ze permanent in de zetel van hun parochie kunnen wonen en bereikbaar zijn voor de mensen. Wij hebben 30.000 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 114-01-19 D.R. Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation