Cuba Succesverhaal: Een kalender die de gelovigen het hele jaar door begeleidt

FacebookTwitter

10/04/2018 Leuven – Elke jaar geeft de Cubaanse Bisschoppenconferentie met de steun van Kerk in Nood een liturgische catechesekalender uit, die voor talloze mensen in alle bisdommen van het land een onontbeerlijke begeleider doorheen het jaar is geworden. De Kerk heeft in Cuba slechts in zeer beperkte mate toegang tot de communicatiemiddelen. Dit maakt van deze kalenders een zeer belangrijk medium voor de nieuwe evangelisatie. De vraag is niet alleen groot onder de katholieken, maar de kalender is ook geliefd onder mensen die voor het overige geen contact hebben met de Kerk.

Elk jaar is de met talrijke kleurrijke afbeeldingen opgesmukte kalender aan een ander thema gewijd. Daarnaast bevat hij ook gebeden en belangrijke boodschappen van de paus en van de bisschoppen. Bovendien zijn er talrijke foto’s in opgenomen en uiteraard worden de katholieke feestdagen en de herdenkingsdagen van de heiligen vermeld. Op die manier worden de lezers door het kerkelijk jaar begeleid.

Het voordeel van deze kalender bestaat erin dat hij ook wordt gebruikt door mensen die zich geen boeken kunnen veroorloven of die door hun lage opleidingsniveau maar weinig lezen. Bovendien zijn de afbeeldingen heel geschikt om uit te knippen en aan de muur op te hangen nadat de kalender afgelopen is. Dit jaar was als speciaal extraatje een poster van het Allerheiligst Hart van Jezus gevoegd dat de gelovigen bij hen thuis kunnen ophangen.

Voor de Cubaanse Bisschoppenconferentie is deze kleurrijke kalender een belangrijk hulpmiddel om het geloof in de gezinnen levendig te houden. Gemiddeld worden door elk van deze kalenders in een gezin vijf personen bereikt. Hij hangt echter niet alleen in privéhuizen of in religieuze omgevingen, maar kan – volgens wat Cubaanse priesters vertellen – ook in poliklinieken, ziekenhuizen en administraties worden aangetroffen. Enkele jaren geleden hing hij zelfs op de set van een nationale soapserie die op televisie werd uitgezonden.

Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 30.000 euro hebben geschonken, konden 441.400 exemplaren worden gedrukt. Talloze mensen kunnen er zich nu over verheugen dat ze ook in het geloof doorheen het jaar worden begeleid.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 216-08-89 Cuba

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *