Cuba – Success Story: Hulp voor de volksmissies in Guamà II

FacebookTwitter

15/11/2018 Leuven – Ondertussen al 18 jaar lang begeven lekenmissionarissen zich elke zondag opnieuw naar de afgelegen dorpen van de pastorale zone Guamà II om de mensen de Blijde Boodschap van Christus te brengen. In de laadruimte van een gehuurde vrachtwagen zijn ze in weer en wind urenlang onderweg. Ze leggen tot wel 150 kilometer af over een hobbelige en gevaarlijke kustweg met overhangende rotswanden. Aan comfort hoeven ze niet te denken en ze brengen zelf hun voedsel mee omdat de mensen die ze bezoeken zeer arm zijn.

De onbaatzuchtige inzet van de lekenmissionarissen is een antwoord op het schrijnende priestertekort in deze regio. Sekten blijven zich steeds verder verspreiden en proberen de katholieken te verleiden en weg te lokken. Indien de Kerk hier niet nadrukkelijk aanwezig is, dan zal alles verloren zijn. De mensen zijn nochtans heel geïnteresseerd in het geloof. Zuster María Asunción Domínguez Castañeda van de congregatie van de Catechesezusters van Dolores Sopeña, die de leiding heeft over het programma, vertelt: “De mensen dorsten naar God en onze werkwijze bestaat erin dat we als Kerk naar hen toegaan. Vele mensen die nooit met de Kerk in aanraking waren gekomen, vragen nu om de sacramenten te ontvangen”. Een priester begeleidt de lekenmissionarissen zo vaak mogelijk en dient de sacramenten toe.

De zusters zorgen voor de opleiding van de lekenmissionarissen in intensieve cursussen van één week en in maandelijkse cursussen. Nadat ze de opleiding hebben voltooid, doen ze dienst als leiders van woorddiensten, helpers bij de uitreiking van de Communie en catecheten. Onder de lekenmissionarissen zijn er mensen van alle leeftijden, ook enkele jongeren. “De gelovigen in de parochies stellen die inzet van de jonge mensen heel erg op prijs”, aldus zuster Maria Asunción, en ze voegt eraan toe: “Ik geloof rotsvast dat wat wij op dit moment voor Cuba kunnen doen zeker de moeite waard is”. Kerk in Nood heeft dit waardevolle programma met 12.000 euro ondersteund. Hartelijk dank aan iedereen die hierbij geholpen heeft!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 216-07-49 Cuba

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *