Congo : Steun voor de opleiding van 83 seminaristen

FacebookTwitter

17/10/2018 Leuven – Afrika is voor de katholieke Kerk het continent van de records : één op negen priesters wereldwijd, één op vier seminaristen, en één op zes katholieke gelovigen woont in dit continent ! Heel wat seminaries zitten overvol, en het aantal priesters stijgt elk jaar, in tegenstelling tot andere delen van de wereld.

In de Republiek Congo begint het geloof nu pas weer op te leven, na de communistische periode die het land doormaakte van 1969 tot 1991, toen de kerk het zwaar te verduren kreeg. Van de ongeveer 5 miljoen inwoners is ongeveer een derde katholiek.

Ondanks de decennialange onderdrukking en hoewel de priesters in dat land in de grootste armoede leven en werken, terwijl ze voor zeer grote gebieden instaan, zijn er roepingen: in het enige seminarie van het land, in de hoofdstad Brazzaville, bereiden 83 jonge mannen zich voor om op een dag priester te worden. Vorig jaar werden zes nieuwe priesters gewijd, elf anderen werden al tot diaken gewijd en wachten vol ongeduld op hun priesterwijding.

Opdat de toekomstige priesters een goede en degelijke opleiding zouden krijgen, steunt Kerk in Nood dit jaar ook het seminarie van Brazzaville. We zouden hen 15.000 euro steun willen geven, opdat die 83 jongeren hun weg naar het priesterschap zouden kunnen voortzetten.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 115-02-79 Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *