Colombia – Succesverhaal : een nieuwe kerk in Medellin del Ariari

FacebookTwitterGoogle+

10 november 2017 Leuven – In Medellin del Ariari zijn de gelovigen in de wolken met hun nieuwe kerk: onze weldoeners hebben 30.000 euro gespendeerd voor het gebouw dat binnenkort helemaal zal zijn voltooid. De parochie in het bisdom Granada werd pas in 2013 gesticht. Het is echter geen “normale” parochie. Het is namelijk de bedoeling om hier een gedenkplaats op te richten voor alle mensen die sinds 1980 in Colombia werden vermoord. De inwoners van het plaatsje hebben het leed waardoor het hele land werd geteisterd aan den lijve ervaren: tussen 2002 en 2006 werden immers 700 gezinnen van het grondgebied van de huidige parochie verdreven. Een aantal van die gezinnen zijn ondertussen teruggekeerd, maar het sociale weefsel en het vertrouwen in het leven moeten opnieuw worden opgebouwd.

De nieuwe kerk moet niet alleen de herinnering levend houden, maar tegelijk ook een plek van genezing, verzoening en vrede worden. Daarnaast moet vooral aan de familieleden van de slachtoffers pastorale en psychologische bijstand worden geboden. Hier moet de nadruk worden gelegd op de eerbied voor en de bescherming van het leven dat in het verleden zo vaak werd geminacht. De drie paters claretijnen die hier werkzaam zijn, ijveren er met onverdroten inzet voor om het leven van de mensen op een duurzame basis te stoelen en te beschermen.

Pater Alfonso María Prieto  vertelt ons dat de nieuwe kerk al voor ongeveer 70 procent af is. Inmiddels kunnen hier al misvieringen plaatsvinden. Hij schrijft ons: “Dankzij uw gulheid hebben we de werkzaamheden zonder grote vertraging kunnen uitvoeren. Het is geen luxueuze kerk, maar ze is heel mooi, want dat is wat God de Heer die ons alle goede gaven schenkt meer dan verdient. Voor de geloofsgemeenschap zal deze kerk een prachtig en heel uitnodigend spiritueel toevluchtsoord zijn dat tevens een levendig aandenken is aan de vele martelaren en slachtoffers van geweld uit een donkere en treurige periode in ons land, maar tegelijk ook hoop biedt op een toekomst die gekenmerkt is door gerechtigheid en vrede. Heel erg bedankt!“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 214-01-19 Colombia

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation