Chili : Een auto voor de bisschop van een arm bisdom

FacebookTwitterGoogle+

Aartsbisschop René Rebolledo Salinas wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Het aartsbisdom La Serena is met een oppervlakte van meer dan 40.000 vierkante kilometer even groot als Zwitserland. De afstanden zijn immens. De 500.000 katholieken van het aartsbisdom leven verspreid over het hele gebied. Vaak liggen hun dorpen in valleien die enkel via slechte wegen kunnen worden bereikt.

De situatie wordt bemoeilijkt door de gevolgen van de noodlottige aardbeving van 2015 waarvan de sporen nog overal te zien zijn. Zo werden alleen al 60 kerken, kapellen en pastorieën in verschillende mate beschadigd en werden sommige totaal vernield.

De meeste inwoners voorzien in hun levensonderhoud door hun bescheiden akkertjes te bewerken. Er is amper werk. De mensen leven van de hand in de tand. Hun geloof is echter heel sterk en beheerst hun hele leven.

Aartsbisschop René Rebolledo Salinas wil voor de gelovigen een goede herder zijn. Om hen te kunnen bijstaan, moet hij hen echter wel eerst kunnen bereiken. Maar zijn auto is stokoud en in zeer slechte staat. Hij is niet geschikt  voor de rampzalige toestand waarin de wegen zich bevinden. De herstellingskosten lopen alsmaar hoger op en dat is voor de aartsbisschop een zware last om te torsen. Hij heeft dringend een stevige en betrouwbare auto nodig zodat hij aanwezig kan zijn waar de mensen hem nodig hebben.

Kerk in Nood heeft hem 13.000 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 213-08-29 Chili

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation