Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen: Opleidingshulp voor 39 jonge karmelieten

FacebookTwitterGoogle+

Sommige kinderen weten al heel vroeg wat ze later willen worden. Toen hij pas vijf jaar oud was, bestond er voor de kleine Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen al geen twijfel meer over dat hij priester wou worden. Priester zijn betekende voor hem niets meer en niets minder dan “Jezus zijn”. Toen hij in 2003 op 21-jarige leeftijd toetrad tot de orde van de karmelieten, leek het doel van zijn dromen binnen bereik te zijn. Maar het draaide anders uit. Amper een jaar later werd in zijn rechterbeen een kwaadaardige tumor ontdekt. Zelfs een amputatie kon de ziekte niet meer tegenhouden. Toen hij in 2005 voor een behandeling naar Italië werd overgebracht, was de ziekte al uitgezaaid.

Met een speciale toestemming legde hij op 8 december 2005, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, in zijn ziekenhuiskamer de eeuwige geloften af. Zijn enige bekommernis was of hij nog tot priester zou kunnen worden gewijd. Hij droeg de hevige pijn met de glimlach en liet zijn priester- en kloosterroeping er niet in het minst door beïnvloeden. “Ik zou alleen willen genezen om priester te worden”, zei hij. Zijn grootste droom ging echter niet in vervulling, want korte tijd daarna overleed hij op amper 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte. Toen al was hij omgeven door een geur van heiligheid. Talloze mensen woonden zijn begrafenis bij. Het proces van zijn zaligverklaring werd in 2014 op diocesaan niveau afgesloten.

Voor zijn overlijden beloofde de jonge Jean-Thierry Ebogo dat hij Afrika een ware stortvloed van priesterroepingen zou schenken. Het lijkt erop dat hij woord heeft gehouden want de orde van de ongeschoeide karmelieten kan zich in Kameroen en vooral in het buurland Centraal-Afrikaanse Republiek over talrijke roepingen verheugen.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek, een straatarm land, dat altijd opnieuw de voorpagina’s van het nieuws haalt door de zware onlusten waardoor het wordt geteisterd, zijn er op dit ogenblik 27 jonge karmelieten die Gods roep volgen en zich op de eeuwige geloften en op de priesterwijding voorbereiden. Ze willen er door hun leven toe bijdragen dat er eindelijk vrede heerst in hun land. Ware vrede komt echter pas tot stand wanneer God in de harten van de mensen woont. In Kameroen, het vaderland van Jean-Thierry Ebogo, volgen op dit moment twaalf jonge mannen een opleiding.

Pater Cyriaque Soumbou, een van de opleiders van de toekomstige kloosterbroeders in Bouar in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zegt: “Het is een echt plezier om de jonge mannen te zien die te midden van de wisselvalligheden van het dagelijks leven en ondanks alle verleidingen proberen om zin te geven aan hun eigen leven doordat ze zich op hun zoektocht naar Gods wil door de Heilige Geest laten leiden. Voor mij zijn de jonge seminaristen kostbare parels, ze zijn een reden om dank te zeggen, omdat ze de toekomst zijn van de Teresiaanse Karmel.” Zelf voelde hij zich reeds als kind aangetrokken door de eenzaamheid en het gebed van de karmelieten, maar tegelijk ook door de vreugde om in gemeenschap te leven en zich aan de dienst aan de naaste te wijden. Dat had hij allemaal bij de Italiaanse missionarissen gezien, die de orde van de karmelieten naar zijn vaderland hadden gebracht en daar tot op vandaag actief zijn. “Ik ben er zeker van dat die innerlijke vreugde niet de vrucht van menselijke inspanningen is, maar dat Jezus ons verenigt. Hoe zacht is de hand van de Heer die mij wil begeleiden. De leer van de heilige Teresa van Avila is altijd duidelijk: in het kloosterleven is alleen de nederigheid van tel. Men mag niet op zijn eigen krachten vertrouwen, maar op Gods genade”. Dat, zo zegt pater Cyriaque, is gebleken uit zijn eigen, persoonlijke ervaringen.

Om ervoor te zorgen dat de 39 jonge karmelieten in Bangui, Bouar en Yaoundé hun opleiding kunnen voortzetten, ondersteunt “Kerk in Nood” hen dit jaar met 23.400 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 199-06-79 CAR en Kameroen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation