Brazilië – Succesverhaal : Twee boten voor de pastorale zorg in het Amazonegebied

FacebookTwitterGoogle+

07/12/2017 Leuven – De prelatuur Tefé ligt in het Amazonegebied, in het noorden van Brazilië. Grote delen van het gebied, dat met zijn oppervlakte van 265.000 vierkante kilometer ongeveer even groot is als Italië, zijn alleen via bevaarbare waterwegen bereikbaar. De afstanden zijn enorm.

Dit is ook voor de Katholieke Kerk een grote uitdaging, want de 14 parochies met hun 520 filiaalgemeenschappen liggen wijdverspreid over het hele gebied aan de oevers van de rivieren. Tot nu toe hadden de priesters en de lekenmissionarissen twee tot drie dagen nodig om van de ene parochie naar de andere te reizen.

De boten die tot op heden voor de pastorale activiteiten werden ingezet, waren al twintig jaar oud en van hout vervaardigd. Het onderhoud van die vaartuigen werd steeds duurder want ze verbruikten heel veel brandstof. Wegens de strengere wetten op de milieubescherming werd ook de aankoop van timmerhout voor de reparatie van de boten alsmaar moeilijker en duurder. Bovendien duurden de reizen, soms vele honderden kilometer ver, zeer lang en verliepen ze heel moeizaam. Tot aan de verst afgelegen parochie duurde een reis soms tot wel 120 uren. Daarom moesten de gelovigen vaak zeer lang op het volgende bezoek wachten. Hoe minder intensief de gelovigen echter aan het leven van de Kerk deelnemen en hoe minder pastorale begeleiding ze krijgen, des te gemakkelijker is het voor de financieel draagkrachtige sekten om hun invloed uit te breiden en leden voor zich te winnen.

Dankzij de hulp van onze weldoeners konden nu twee boten van aluminium worden aangekocht. Daardoor kon de reistijd van de ene geloofsgemeenschap naar de andere met de helft worden verminderd en kunnen de missionarissen de parochies veel vaker bezoeken. Bovendien is ook het brandstofverbruik enorm gedaald. Elk van die boten is twaalf meter lang en drie meter breed. Eigenlijk zijn het “drijvende missieposten” met een keukengedeelte en een badkamer. Er kunnen tot tien personen op overnachten en voor Heilige Missen en religieuze feesten zijn er 35 zitplaatsen. Beide boten zijn voorzien van het logo van de prelatuur en dragen een religieuze naam, zodat de boten gemakkelijk herkenbaar zijn als missieboten. Een van de twee werd zelfs naar pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, genoemd. De gelovigen verheugen zich erover dat de Kerk nu vaker naar hen toekomt en ze bedanken alle weldoeners van ganser harte! Het is de bedoeling om met uw hulp in de nabije toekomst nog twee missieboten te bouwen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift 212-01-29 Brazilië

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation