Brazilië: Steun voor de opleiding van 50 jonge kloosterzusters

FacebookTwitter

18/10/2018 Leuven – De congregatie van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matarà werd amper 30 jaar geleden gesticht in Argentinië. Sindsdien heeft ze zich wereldwijd verspreid; de voorlopige balans van dit succesverhaal staat op 160 kloosters in 35 landen op de vijf continenten.

De congregatie wordt in het bijzonder gekenmerkt door de liefde voor de Eucharistie, voor de Moeder Gods en voor de Heilige Vader. De zusters ontplooien diverse activiteiten: ze helpen de priesters in de parochies, organiseren spirituele bezinningsmomenten, verzorgen de catechese, geven les op scholen en zijn werkzaam in de jeugdpastoraal. Daarnaast zijn ze ook actief in weeshuizen, ziekenhuizen, rusthuizen en tehuizen voor kinderen met een handicap. Ze begeleiden zwangere vrouwen die in conflictsituaties zitten en helpen hen om het kind te houden. Een aantal zusters werken mee aan de publicatie van theologische boeken.

De congregatie heeft een sterke aantrekkingskracht. Vooral in Brazilië zijn er bijzonder veel roepingen: momenteel worden 50 jonge vrouwen opgeleid. Om hen voor te bereiden op het religieuze leven dat ze zullen leiden en het apostolaat dat ze zullen verrichten, zouden we hun opleiding willen steunen met 11.430 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 212-05-79 Brazilië 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *