Brazilië : Opleidingshulp voor 16 seminaristen in het Amazonegebied.

FacebookTwitterGoogle+

Het bisdom Rio Branco strekt zich uit over een reusachtig gebied van meer dan 104.000 vierkante kilometer in het westen van Brazilië. Grote delen van het bisdom bevinden zich in het oerwoud. Het is een onherbergzaam gebied, met onberijdbare en zelfs onbegaanbare wegen. Bovendien moeten grote afstanden worden afgelegd. Vele dorpen zijn uitsluitend met een boot bereikbaar. Van de zowat 602.000 inwoners zijn er 450.000 katholieken. Het priestertekort is schrijnend: de gelovigen worden door amper 26 diocesane priesters en 28 kloosterlingen begeleid. Ondertussen verspreiden sekten zich razendsnel tot in het oerwoud, omdat ze over een groot aantal summier opgeleide medewerkers beschikken, ruime financiële middelen ter beschikking hebben en de mensen mirakels beloven.

Het bekendste gezicht van de Kerk in deze streek was ongetwijfeld de Italiaanse missionaris pater Paolino Baldassarri, die bijna 70 jaar lang in Brazilië werkzaam was, het grootste deel van die tijd in het Amazonegebied. Hij overleed op 8 april 2016 op 90-jarige leeftijd omgeven door de geur van heiligheid. Ook toen hij al bijna 90 jaar oud was, legde hij met zijn eenvoudige boot nog lange trajecten af in de wildernis om de gelovigen te gaan bezoeken. Hij droeg altijd een zwemvest en een motorhelm, want hij kon niet zwemmen. Tot op zeer hoge leeftijd was hij ook nog als dokter werkzaam en behandelde hij talloze patiënten.

Toen hij bijna een halve eeuw geleden in het gebied aankwam, was hij in de eerste week van zijn verblijf al bijna overleden aan malaria. Als bij wonder overleefde hij echter en kort daarna begon hij met een eenvoudige kano bezoeken te brengen aan de nederzettingen in het oerwoud. Talrijke gezinnen hadden wegens het priestertekort de voeling met het katholieke geloof verloren en zich ervan afgekeerd. De missionaris bracht hen terug naar het geloof. Op het einde waren 100 procent van de mensen in zijn parochie katholiek. In een van zijn brieven schreef hij dat in die geïsoleerde gemeenschappen in het oerwoud “het zaad van het Rijk Gods reëel is, terwijl het in de steden verhuld wordt door onze bedachtzame vooruitgang en door de overheersende en almachtige televisie”.

Dit voorbeeld toont aan hoe belangrijk de aanwezigheid van priesters is en welke goede vruchten hun werk voorbrengt. Het wordt echter alsmaar moeilijker om missionarissen uit het buitenland aan te trekken. Enerzijds hebben de religieuze orden in de westerse landen af te rekenen met een gestadige vermindering van het aantal roepingen en anderzijds is Dom Joaquín Pertíñez Fernández, de bisschop van Rio Branco, er zich ook van bewust dat er nood is aan inheemse priesters die vertrouwd zijn met de moeilijke levensomstandigheden in het oerwoudgebied.

Op dit ogenblik bereiden 16 jonge mannen uit het bisdom zich op de priesterwijding voor. Aangezien de lokale Kerk arm is, heeft bisschop Joaquín ons om hulp verzocht. We hebben hem 6.500 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 212-02-79 Brazilië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation