Brazilië: Catechesemateriaal voor het pastorale werk met sociale randgroepen

FacebookTwitter

06/02/2019 Leuven – De « Missao Belem » (Bethlehem Missie) is een spirituele gemeenschap die zich vooral bekommert om daklozen, verslaafden en alleenstaanden of mensen die een crisis doormaken. De leden van de gemeenschap, die zichzelf beschrijven als missionarissen, leven dag en nacht met de daklozen, vaak zelfs mee op straat, en delen hun bestaan. Hiermee proberen ze de Blijde Boodschap van Jezus Christus ook voor mensen aan de rand van de samenleving tastbaar en zichtbaar te maken.

Deze nog jonge gemeenschap, die opgericht werd in 2005 in Brazilië, telt op dit ogenblik 160 missiehuizen en zeven transitcentra’s in 70 steden in Brazilië, Haïti en Italië.

Momenteel worden 2000 daklozen verzorgd door 70 gewijde leden van de gemeenschap en 200 voltijdse vrijwilligers. Ze leven allemaal samen zoals in een grote familie. Mensen die op straat geleefd hebben, geraken in deze familiale sfeer geleidelijk opnieuw gewend aan een regelmatig levensritme en kunnen zo hun capaciteiten ontdekken. Daarvoor werkt de gemeenschap samen met therapeutische instellingen. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een beroepsopleiding te volgen of om zich opnieuw in het beroepsleven te integreren. De straatkinderen worden geholpen om naar hun familie terug te keren voor zover dit mogelijk is. Wanneer de situatie dat onmogelijk maakt, worden ze in pleeg- of adoptiegezinnen geplaatst in overeenkomst met de bevoegde autoriteiten.

Tot nu toe werden 50.000 mensen opgevangen door de gemeenschap. Ongeveer de helft is teruggekeerd naar een normaal leven. Velen onder hen hebben ook het geloof gevonden en werden gedoopt. Het is bijzonder aangrijpend om te zien hoe mannen op latere leeftijd, na jaren van rondzwerven of verslaving, het witte doopkleed dragen en een doopkaars vasthouden of hoe ze naar voren treden als kinderen die hun eerste communie doen. Het is dan erg duidelijk dat het doopsel hun een nieuw leven schenkt als kinderen van God.

De lessen over het Evangelie die door de leden van de gemeenschap ingericht worden, zijn geliefd en succesvol. Tot op heden hebben 1400 personen deelgenomen aan deze cursussen.  Zo bereiden ze zich voor op de taak om het Evangelie te verkondigen aan mensen die nog ver van de Kerk verwijderd zijn, en vooral aan sociale randgroepen. Voor hun werk is het nodig om catechesemateriaal te verspreiden.

Kerk in Nood zou willen helpen met de aanschaf van het nodige materiaal gedurende de komende vier jaar en heeft bijgevolg 46.100 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 212-07-49 Brazilië 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *