Brazilië : 10.000 kinderbijbels in de inheemse taal Macuxi

FacebookTwitterGoogle+

De inheemse stam van de Macuxi telt vandaag de dag nog zowat 15.000 leden, van wier er twee derden in het Amazonegebied van Noord-Brazilië wonen, in het grensgebied met Venezuela en Guyana. Het resterende derde woont in Guyana. De Macuxi kwamen in de 18de eeuw voor het eerst in contact met de Europese koloniale heersers. In de loop der geschiedenis werden ze door grondbezitters tot slaven gemaakt en moesten ze op de rijstvelden en in de mineraalmijnen werken. Als tegenprestatie kregen ze van hun meesters goedkope alcohol waaraan ze verslaafd raakten, waardoor de harmonie in de dorpen en gezinnen ernstig werd verstoord.

Sinds het begin van de 20ste eeuw is de katholieke Kerk in de regio aanwezig. De missionarissen kozen de kant van de oorspronkelijke inwoners en hielpen hen om uit hun miserabele situatie te ontsnappen. Het Evangelie hielp de mensen om alcohol af te zweren, bij conflicten af te zien van geweld en de slavernij van de grootgrondbezitters te ontvluchten. De koloniale heersers waren daar helemaal niet blij mee en in een recent verleden werden zelfs missieposten platgebrand.

Inmiddels is een deel van het oorspronkelijke grondbezit opnieuw eigendom van het Macuxi-volk geworden. De stam heeft echter met nieuwe uitdagingen te kampen, want de sekten breiden zich uit en proberen de mensen opnieuw te verleiden om alcohol te drinken. De inwoners hebben vooral schrik voor de kinderen en de jongeren.

Opdat het Evangelie al diep in het hart van de kinderen wortel kan schieten, wordt de kinderbijbel “God spreekt tot zijn kinderen” ook in de taal van de Macuxi vertaald. Al bijna 40 jaar lang is het kleine boekje met de rode kaft overal ter wereld een echte beststeller. Het is tot op heden al in meer dan 170 talen en met een oplage van ruim 50 miljoen exemplaren verschenen. Nu is het de bedoeling om 10.000 exemplaren te drukken in het Macuxi, zodat kinderen, jongeren maar ook volwassenen die anders geen Bijbel zouden hebben, de kleurrijk geïllustreerde bijbelverhalen steeds opnieuw kunnen lezen in hun eigen taal. Zo zullen ze hun hart doordringen en bijdragen tot hun vorming. We helpen met 9.600 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 212-00-89 Brazilië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation