Bouw van een parochiecentrum in Roemenië

FacebookTwitter

151125 roemenie1De katholieke parochie van Bahna in het Noordoosten van Roemenië is nog jong. Zij werd pas gesticht in 2012 en telt 470 gelovigen. In 2013 kon met de bouw van een parochiecentrum worden gestart, en ondertussen is het voor drie kwart af. Op de begane grond is een kantoor, een parochiezaal, een keuken en een eetzaal. Op de eerste verdieping is de toekomstige woning van de pastoor gepland. Verder is er nog een logeerkamer en een opslagruimte.Nu moet de bouw dan eindelijk worden afgerond. Het ontbreekt nog aan vloeren, tegels en de badkamerinstallaties. Ook moet de verwarmingsinstallatie nog worden geplaatst en de elektriciteit nog worden aangelegd.

Feestelijke inhuldiging van het nog niet helemaal afgewerkte parochiecentrum

Feestelijke inhuldiging van het
nog niet helemaal afgewerkte
parochiecentrum

De parochie is arm en dus hebben zij al grote offers gebracht om de bouw mogelijk te maken. Nu zijn de middelen echter uitgeput. Daarom vraagt pastoor Marius Adam Kerk in Nood nu om hulp, om de bouw te kunnen afmaken. Hij schrijft: „Wij sluiten met onze gehele geloofsgemeenschap u en al onze weldoeners in onze gebeden in en wensen u Gods rijke zegen.“

Wij zouden met 10.000 euro willen helpen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt. Mededeling bij overschrijving: Roemenië 423-01-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *