Bouw van een kerk voor katholieken die vluchten voor Boko Haram

FacebookTwitterGoogle+

Niet alleen in Nigeria maar ook het Noorden van het buurland Kameroen lijdt onder de gewelddadige aanslagen van de terreurorganisatie ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Boko Haram. Aan deze aanslagen wordt echter in de wereldpers weinig aandacht besteed. Bisschop Bruno Ateba van Maroua-Mokolo, een bisdom in het grensgebied, beklaagt zich daarover: „Wat bij de aanslag in Parijs is gebeurd, beleven wij hier elke dag, zonder dat er ook maar iemand in de wereld zijn mond opendoet“. De ogen van de wereld zijn vooral op het Midden-Oosten gericht, maar toch zijn in zijn bisdom sinds de herfst van 2014 twee verantwoordelijke medewerkers van het bisdom, drie catechisten en meer dan dertig andere christenen gedood. Daarbij komen ook nog de talrijke ontvoeringen. Vooral zijn er veel kinderen en jongeren gekidnapt, die als ‚kanonnenvlees’ dienen voor Boko Haram. Andere worden door hun families in ruil voor geld en valse beloftes aan de terroristen afgestaan. In Kameroen zijn de afgelopen maanden ongeveer 2000 kinderen en jongeren tussen de vijf en vijftien jaar oud op deze manier in de macht van Boko Haram terecht gekomen. Daaronder bevinden zich ook meisjes.

 

Christenen en moslims zijn slachtoffer

Niet alleen christenen hebben trouwens te maken met deze terreur, maar ook talloze moslims vallen er aan ten prooi. Op verschillende ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????plaatsen werden moskeeën platgebrand en imams de keel doorgesneden, omdat zij weigerden de instructies van Boko Haram te volgen. Al vanaf december 2013 neemt de plaatselijke moslimgemeenschap van Kameroen steeds duidelijker stelling tegen Boko Haram, en onthoudt de terreurgroep het recht om zich moslim te noemen. Vaak helpen moslims christenen die gevaar lopen, zo schrijft de bisschop van Maroua-Mokolo. Hij zegt: „Wij dragen ons lijden met hen gezamenlijk“.

De infrastructuur van het betreffende gebied, dat tot de armste gebieden van Kameroen behoort, is zwaar door de terreur beschadigd. Meer dan 110 scholen en 13 gezondheidscentra zijn wegens de terreur gesloten, politiebureaus werden verwoest. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Alleen al in het bisdom Maroua-Mokolo zijn 55.000 mensen voor het geweld gevlucht. Velen vinden onderdak bij vrienden of familie, meer dan 22.000 hebben echter ergens in de vrije natuur hun toevlucht gezocht en gevonden. Bij de lokale bevolking die op de vlucht is, voegt zich ook de stroom van vluchtelingen uit Nigeria die ook proberen aan de terreur van Boko Haram te ontkomen. Alles bij elkaar moeten er meer dan één miljoen mensen op de vlucht zijn voor Boko Haram. Vele duizenden komen er naar het Noorden van Kameroen.

 

Help ons!

Bisschop Ateba van Maroua-Mokolo  doet een beroep  op de wereldgemeenschap: "Help ons!"

Bisschop Ateba van Maroua-Mokolo
doet een beroep
op de wereldgemeenschap:
“Help ons!”

Bisschop Ateba van Maroua-Mokolo doet een beroep op de wereldgemeenschap: „Wij smeken u vandaag om uw aandacht, uw gebed en uw hulp. Help ons om dit onuitsprekelijk  brute geweld een halt toe te roepen, dat alle hoop op de toekomst verwoest en het werk van meerdere generaties van gelovigen te niet doet.“ Hij sprak nogmaals vol lof over de moed van de gelovigen, die zich op veel plaatsen, ondanks het gevaar en de angst, toch nog steeds verzamelen om te bidden. Zij zijn ‘als gloeiwormen van het geloof, die oplichten in de duisternis”.

Kerk in Nood zal met 14.900 euro bijdragen aan de bouw van een hal, zodat de nu 5200 in het kamp van Minawao aanwezige katholieke vluchtelingen, kunnen samenkomen voor gebed en de H. Mis en zielzorg kunnen ontvangen.

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Mededeling voor dit project: Kameroen 113-08-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation