Bouw van een kerk in Kom Boha (Egypte)

FacebookTwitterGoogle+

egypte_mapKom Boha is een dorp met 10.000 inwoners. Het ligt 60 km. ten Noorden van de stad Assioet, waar tevens de zetel van het gelijknamige bisdom is gevestigd. De meeste inwoners van het dorp zijn christenen. De meerderheid is Koptisch-orthodox, maar er wonen daar ook 1.500 katholieken.

Kirche-in-Kom-BohaSinds 30 jaar willen de katholieken al een eigen kerk in het dorp bouwen, maar in het verleden was het voor christenen erg moeilijk om bouwvergunningen te krijgen. Dus vieren ze de Eucharistie in een eigen ruimte, die door gelovigen ter beschikking wordt gesteld. Die is echter veel te klein en barst uit zijn voegen. Er kunnen per keer maar 30 personen plaatsnemen. Meestal worden de plaatsen binnen aan de vrouwen gegeven, terwijl de mannen tijdens de H. Mis buiten op straat staan.

Nu kon er eindelijk met de bouw van een echte kerk worden begonnen. De kerk zal aan de heilige Joris worden toegewijd. Kerk in Nood helpt met 60.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: Egypte 143-08-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation