Bosnië-Herzegovina : Success Story: De clarissen in Brestovsko bedanken u voor de bestaanshulp

FacebookTwitterGoogle+

De clarissen van het Santa Klara-klooster in Brestovsko bedanken onze weldoeners voor de steun die ze hen ook vorig jaar opnieuw hebben gegeven. Ze schrijven: “Uw hulp betekent zeer veel voor ons. Heel erg bedankt voor al het goede dat u voor ons allen doet. Wij zouden dit gebaar willen beantwoorden door tot de goede God te bidden dat Hij u altijd moge helpen en zegenen!”

Het klooster werd gesticht in het jaar 1989, toen Joegoslavië nog bestond. Destijds kwamen vier kloosterzusters uit Split, dat tegenwoordig in Kroatië ligt, om op het grondgebied van het huidige Bosnië-Herzegovina een klooster te stichten. Inmiddels zijn er acht zusters, die hier in armoede en afzondering een leven van onophoudelijk gebed leiden.

Ze dragen bij tot hun levensonderhoud door hosties te bakken. Een heel mooie belevenis voor hen was dat ze de hosties mochten bakken voor de Heilige Mis die de Paus in juni 2015 in de Bosnische hoofdstad opdroeg. Voor die bijzondere gelegenheid mochten ze uitzonderlijk ook de clausuur van hun klooster verlaten om naar Sarajevo te reizen en de Heilige Mis met de Paus bij te wonen.

Aangezien de hostiebakkerij ondanks de bescheiden levenswijze van de zusters echter niet volstaat om in hun volledige levensonderhoud te voorzien, hebben onze weldoeners vorig jaar 2.400 euro geschonken om de zusters een helpende hand toe te steken. Een hartelijk “God zegene u”!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 444-06-39 Bosnië-Herzegovina

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation