Bolivia : Bestaanshulp voor vijf actieve kloosterzusters in Cochabamba

FacebookTwitter

07/12/2018 Leuven – Bolivia gold lang als het armste land van het Zuid-Amerikaanse continent. Hoewel de economische situatie lichtjes is verbeterd, is die opleving bij grote delen van de Boliviaanse bevolking niet te merken. Dat is ook het geval in Cochabamba, de op drie na grootste stad van het land. De stad is weliswaar uitgegroeid tot een industrieel centrum, maar toch leven vele bewoners nog altijd in grote armoede en de plattelandsvlucht vergroot het probleem, want steeds meer mensen trekken naar de stad in de hoop op een beter leven.

In twee parochies van Quillacollo, een stadswijk in het westen van Cochabamba, zijn sinds 2005 karmelietessen van het Heilig Hart actief. In tegenstelling tot de bekende ongeschoeide karmelietessen, die door de heilige Theresia van Avila werden gesticht en die in clausuur leven, zijn de karmelietessen van het Heilig Hart een actieve kloosterorde. De vijf zusters in Cochabamba hebben een vormingscentrum voor kinderen, jongeren en vrouwen opgericht. Daar bieden ze onder andere alfabetiseringscursussen aan en brengen ze vrouwen vaardigheden bij die hen kunnen helpen om in het levensonderhoud van hun gezinnen te voorzien. Ze bereiden kinderen voor op de eerste heilige communie, begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen op de weg van het geloof, organiseren bezinningsdagen en spelen een zeer belangrijke rol in de verkondiging van het geloof in een gebied waar er een priestertekort is en de parochies bijzonder uitgestrekt zijn. Bovendien geven ze advies en ondersteuning aan vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

De zusters hebben ons om bestaanshulp verzocht om de kosten van hun levensonderhoud te helpen dekken, want ze moeten zelf hun verplaatsingskosten, medische verzorging, verpleging enz. betalen. Daarom hebben we hun 2.170 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 211-05-39 Bolivia

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *