Boeken voor de bibliotheek van een seminarie in Peru

FacebookTwitterGoogle+

De Kerk in Peru heeft dringend nood aan meer priesters. Hoewel ongeveer 88% van de bevolking zichzelf als katholiek beschouwt, belijden velen hun geloof niet en zijn er simpelweg te weinig priesters om de gelovigen te bedienen op pastoraal vlak.

PERU / HUACHO 14/00112 Formation of 59 seminarians, Nuestra Señora del Carmen docesan seminary Used as Illustration for the Internet Project PERU / HUACHO 15/00118 PrID: 1504678

Groeiend aantal roepingen

Toch zijn er redenen voor optimisme, want het aantal roepingen neemt toe. Zo opende het bisdom van Huacho een seminarie in 2011, waarin elk jaar meer jongemannen zich voorbereiden om als priester aan het altaar te dienen.

Dit bisdom is ook zeer actief in het bevorderen van roepingen en dat werpt vruchten af. Op dit moment worden er bijna 60 seminaristen opgeleid in dit seminarie. Daarnaast worden ongeveer 20 leken voorbereid op pastoraal werk binnen de Kerk.

Bibliotheek is een noodzaak

De voorbije jaren heeft Kerk in Nood regelmatig geholpen bij de vorming van de seminaristen. Het seminarie heeft echter ook een goede bibliotheek nodig als de seminaristen een degelijke opleiding moeten afronden. Daarom heeft de rector van het seminarie, priester Eberth Carranze Segura, zich tot Kerk in Nood gewend voor hulp. Hij heeft ons een lijst toegestuurd met boeken die het seminarie nog niet in handen heeft. We helpen hem met 6970 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 234-08-79 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation