Bijbels in het Arabisch

FacebookTwitter

Pastorale zorg en evangelisatie blijft ook voor de Kerk in het Midden-Oosten een aandachtspunt. Daarom bezorgt Kerk in Nood met de opbrengst van de tentoonstelling van het werk van de kunstenaar Luc Blomme 5000 bijbels in het Arabisch aan de christenen in Irak. Het Chaldeeuwse aartsbisdom van Erbil draagt zelf een deel van de kosten. Aartsbisschop Bashar Matti Warda vraagt aan Kerk in Nood het resterende bedrag van € 30.000.

Kinderen in Noord-Irak krijgen catechese met Bijbels in de Arabische taal

Kinderen in Noord-Irak krijgen catechese
met Bijbels in de Arabische taal

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *