Bezinningsdagen voor vluchtelingen in Irak

FacebookTwitterGoogle+

Elk jaar worden er door het Aartsbisdom Erbil bezinningsdagen georganiseerd voor jongeren. Zij zijn vooral bedoeld voor de jonge mensen die zich het hele jaar voor de geloofsgemeenschappen inzetten, bijvoorbeeld voor de catechese, voor de jeugdgroepen enz. Omdat er zoveel christenen uit de steden van Irak, die door de zogeheten ‘Islamitische Staat’ zijn ingenomen, verdreven zijn, is het een grote uitdaging om de zielzorg voor zoveel vluchtelingen te waarborgen.

160108 irak_1Vrijwilligers zijn zelf vluchteling
De vrijwilligers, die zelf ook vluchteling zijn, verlenen hier waardevolle diensten. Zij laten andere jongeren zien dat het de moeite waard is om in Irak te blijven en zich voor de mensen en de Kerk daar in te zetten. Zo dragen zij eraan bij dat andere jongeren ook een toekomstperspectief zien en het land niet verlaten. Momenteel wordt er namelijk gesproken over een “emigratietsunami”, die ertoe zou kunnen leiden dat er op een dag geen christenen meer in Irak zouden leven. In 2003 leefden er nog ongeveer 1,5 miljoen christenen in Irak; tegenwoordig niet meer dan 300.000. Dat betekent dat er de laatste 12 jaar jaarlijks gemiddeld 100.000 christenen het land hebben verlaten.

Jonge deelnemers160108 irak_2
De Bezinningsdagen moeten de jonge mannen en vrouwen sterken in hun geloofsleven en in hun verbondenheid met de Kerk en ook een zekere ‘beloning’ inhouden voor hun inzet. De deelnemers zijn tussen de 17 en 35 jaar oud. Elke dag is er vier uur catechese, naast de H. Mis, biechtgelegenheid, meditatie over Schriftteksten, gezamenlijk gebed en het uitwisselen van ervaring in deelgroepen.

Het komende jaar zullen 1100 – 1200 jongeren aan de Bezinningsdagen deelnemen. Zij worden begeleid door 25 priesters, 65 vrouwelijke religieuzen en 40 vrijwilligers. Kerk in Nood ondersteunt de vier bezinningsdagen met 30.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling voor gift: 319-07-49 Irak

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation