Benin: Bouw van een dorpskapel voor een groeiende geloofs- gemeenschap

FacebookTwitter

02/07/2019 Leuven – De parochie van de Heilige Drievuldigheid, met zetel in Guilmaro, ligt in het noordwesten van Benin. Net als nagenoeg alle parochies in Afrika, strekt ze zich uit over een immens gebied met talrijke dorpen. Vele mensen moeten grote afstanden afleggen om de Heilige Mis te komen meevieren.

Het dorp Damouti is de grootste buitenpost van de parochie. Hier staat een bescheiden lemen kapel, veeleer een hut eigenlijk, waar de gelovigen samenkomen om te bidden. Regelmatig komt de priester hier langs om de Heilige Mis te vieren en er vinden eveneens gebedsvieringen ter ere van Maria (meilof), rozenkransgebeden en catechese plaats.

Het kleine lemen gebouw is veel te klein om plaats te kunnen bieden aan alle gelovigen. Tijdens de Heilige Mis staan meer dan de helft van de mensen die aan de viering deelnemen buiten. In het droogteseizoen zijn ze niet beschermd tegen de verschroeiende zon en de immense hitte en in het regenseizoen zijn ze blootgesteld aan hevige regenbuien. Bovendien is het zeker niet gemakkelijk om de erediensten te volgen wanneer men buiten staat.

Het aantal gelovigen blijft maar toenemen. Elk jaar vinden er vele doopsels plaats. 60 procent van de inwoners van de parochie volgen traditionele Afrikaanse godsdiensten. Velen van hen staan open voor de Blijde Boodschap van Christus.

De gelovigen zouden heel graag over een grotere kapel beschikken. Aangezien ze op eigen kracht de middelen daarvoor niet kunnen bijeenkrijgen, heeft pastoor Noel Kolida zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend. Wij zouden de bouw van een huis van God met 15.000 euro willen ondersteunen. Wie helpt mee?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.                                    Mededeling op uw overschrijving: 117-01-19 Benin

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *