“Barmhartig als de Vader”

FacebookTwitterGoogle+

De terugkeer van de verloren zoon in de armen van de barmhartige Vader. Een gebedenboek dat Bosnië-Herzegovina op het lijf geschreven is. In de bisdommen Vrhbosna en Banja Luka willen ze daaruit hoop putten, voor hen die na de oorlog terugkeren en voor hen die gebleven zijn. Het is een boek voor gezinnen.

Met uw hulp kunnen de 6 000 exemplaren gedrukt worden.

U geeft meer dan een bundel papier, meer dan een boek zelfs. U laat gezinnen samen bidden en dat geeft hoop in donkere tijden.

Dit is een pastoraal project. Giften voor pastorale projecten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 444 – 00 – 89 Bosnië en Herzegovina

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation