Bangladesh : Zes motorfietsen om ervoor te zorgen dat de priesters in het bisdom Mymensingh de gelovigen kunnen bereiken

FacebookTwitterGoogle+

Katholieken vormen slechts een kleine minderheid in Bangladesh. Negentig procent van de meer dan 144 miljoen inwoners zijn moslim. De katholieke Kerk is jong in dit Zuid-Aziatische land, dat zich in 1947 oorspronkelijk onder de naam “Oost-Pakistan” van India afscheidde.

77.000 van de zowat 200.000 katholieken van het land wonen in het bisdom Mymensingh. De Kerk kwam pas honderd jaar geleden in dit gebied aan. Het bisdom werd in 1987 gesticht en de opbouw ervan is nog volop bezig. Het priestertekort vormt een bijzonder groot probleem: het bisdom telt slechts 22 priesters. De 15 parochies strekken zich uit over reusachtige gebieden.

In het land, dat één van de armste ter wereld is, kan de Kerk zonder hulp van buitenaf nagenoeg onmogelijk haar taken vervullen. Daarom vraagt bisschop Paul Ponen Kuni ons hem te helpen om vier pas gewijde priesters, die in parochies met soms wel 13.000 gelovigen hun dienst verrichten, en twee priesters die aan het priesterseminarie actief zijn, elk een motorfiets ter beschikking te stellen zodat ze mobiel zijn. Hij schrijft: “Ik verzoek u nederig om hulp voor de aankoop van zes motorfietsen voor onze priesters die de Kerk in leven houden en de activiteiten van de Kerk ter ere van God uitvoeren”.

Wij zouden graag willen helpen met 10.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 342-08-29 Bangladesh

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation