Bangladesh : Een Kerk voor een Mariaheiligdom in het bisdom Mymensingh

FacebookTwitterGoogle+

08 november 2017 Leuven – Voor de katholieken in Bangladesh was er in een zeer recent verleden tweemaal aanleiding om bijzonder verheugd te zijn. Eerst werd in november 2016 aartsbisschop Patrick D’Rozario van Dhaka tot kardinaal verheven. Voor talrijke mensen in Bangladesh – niet alleen voor de katholieken – was dit een groots moment. Maar er volgde nog fantastischer nieuws, toen paus Franciscus aankondigde dat hij het Zuidoost-Aziatische land van 30 november tot 2 december 2017 zou bezoeken.

Katholieken maken slechts een minuscule minderheid van 0,2 procent van de totale bevolking uit. Met 89 procent vormen de moslims een overweldigende meerderheid. Toch is de Kerk bijzonder levendig en getuigen de katholieken van een sterk geloof.

In het bisdom Mymensingh wonen nagenoeg 80.000 katholieken. Net als overal elders in Bangladesh behoren de gelovigen overwegend tot etnische minderheden. Ze zijn met andere woorden tweemaal lid van een minderheidsgroep: als christen en als etnische groep.

Het katholieke geloof werd pas 125 jaar geleden in de regio binnengebracht. De meeste mensen die zich lieten dopen, volgden vóór hun doopsel traditionele stamgodsdiensten. De Blijde Boodschap van Christus heeft hun leven diep doordrongen en ze belijden hun geloof bijzonder intensief. Voor hen is de Kerk als een thuis geworden.

Vooral de liefde van de gelovigen voor de Moeder Gods Maria is heel sterk. De eerste bisschop van het in 1987 gestichte bisdom Mymensingh moedigde de Mariaverering aan door in zijn bisdom een jaarlijkse bedevaart naar Baromari in het leven te roepen, die van in het begin heel erg populair was.

Ondertussen werd daar een groot standbeeld van de Moeder Gods van Fatima opgetrokken en werd er een kruisweg aangelegd. Daarnaast werd er ook een huis gebouwd voor de twee priesters die daar werkzaam zijn en werden er enkele logies voor bedevaarders neergezet. Inmiddels is het heiligdom zo razend populair dat er voor sommige evenementen soms wel 25.000 mensen bijeenkomen. Voorts wordt er nu bovendien ook een bedevaart georganiseerd voor mensen met een handicap. Voor die mensen zijn de bedevaarten naar Onze-Lieve-Vrouw een ware zegen. Er nemen overigens niet alleen katholieken aan deel, maar zelfs ook moslims en hindoes.

Een echte kerk is er hier echter nog altijd niet. Voor de Heilige Mis en de gebedsdiensten komen de gelovigen in open lucht bijeen. Ze worden alleen door voorlopige afdaken tegen de regen en de felle zon beschermd. Bisschop Paul Ponen Kuni van Mymensing heeft ons dan ook om hulp verzocht, want hij en zijn gelovigen zouden zo graag willen dat er in Baromari eindelijk een behoorlijke kerk wordt opgetrokken. Wij zouden hen met 45.000 euro willen helpen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 342-08-19 Bangladesh

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation