Bangladesh: Een kapel voor een dorp

FacebookTwitterGoogle+

07/05/2018 Leuven – De bevolking van Bangladesh bestaat voor nagenoeg 90 procent uit moslims. Katholieken vormen hier slechts een minuscule minderheid van 0,2 procent. De gelovigen behoren overwegend tot etnische minderheden. Daarom zitten ze in een dubbele minderheidspositie: als christenen en als etnische groep. Hoewel de katholieke Kerk puur cijfermatig klein is, is ze bijzonder levendig en de katholieken getuigen van een sterk geloof. Het bezoek van paus Franciscus aan hun land verleden jaar heeft hen nog meer aangemoedigd.

In het bisdom Mymesingh in het noorden van het land wonen bijna 80.000 katholieken. Het katholieke geloof werd pas 125 jaar geleden in de regio binnengebracht. De meeste mensen die zich lieten dopen, volgden vóór hun doopsel traditionele stamgodsdiensten. De Blijde Boodschap van Christus heeft hun leven diep doordrongen en ze belijden hun geloof bijzonder intensief. Voor hen is de Kerk als een thuis geworden.

In het dorp Digolbagh wonen 200 katholieke gezinnen. Het plaatsje ligt op ongeveer 3,2 kilometer van de missiepost van Bhalukapara, maar is wel al vrij afgelegen. Het dorp is al sinds 1924 katholiek, maar het heeft nog altijd geen kapel. Pastoor Peter Rema doet er alles aan om het spirituele welbevinden van de gemeenschap te verzekeren. Hij heeft ons dan ook om hulp verzocht om in Digolbagh eindelijk een kapel te kunnen bouwen waar de katholieken voor het gebed kunnen bijeenkomen. De gelovigen brengen zelf grote offers om die onderneming te kunnen verwezenlijken, maar ze zijn te arm om de nodige financiële middelen bijeen te krijgen. Daarom zouden wij hen met 10.000 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 342-01-19 Bangladesh

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *