Auto voor missionarissen in India

FacebookTwitterGoogle+

Priester Prabhakar Vangala is de provinciale overste van de onlangs opgerichte provincie van Sint-Pieter van de Missionarissen van het Geloof. Deze priesterlijke congregatie, gesticht in 1982 in Italië als de Missionari della Fede, is actief in India sinds 1989. De nieuwe provincie van Sint-Pieter heeft op dit moment 45 priesters in dienst, twee diakens en 45 seminaristen, die 15 parochies van de missie bedienen in negen verschillende bisdommen.

160205 india_auto1Naar gebied van fundamentalistische hindoes

Weldra zullen sommigen van deze priesters vertrekken naar de staat Orissa, waar tussen Kerstmis 2007 en augustus 2008 verschillende christenen aangevallen werden door Hindoefundamentalisten. Ongeveer 100 mensen werden hierbij vermoord, 50.000 christenen werden gedwongen om hun huizen te ontvluchten en 5.000 huizen werden verwoest, net als verschillende kerken en andere kerkelijke eigendommen. “Wij zijn bereid om te sterven en te sneuvelen ter wille van Gods koninkrijk”, schrijft priester Vangala.

Missiewerk voor de armsten

Hij schrijft echter ook om zijn oprechte dank uit te drukken voor het voertuig dat hij gekregen heeft met de steun van Kerk in Nood. Hij schrijft, “Ik wil u oprecht bedanken uit naam van mijn nieuwe en arme provincie voor deze belangrijke en gulle steun.” Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners was Kerk in Nood in staat om 13.000 euro te schenken voor dit voertuig, zodat de priesters van de congregatie lange afstanden kunnen overbruggen om sommige afgelegen missieposten te bedienen. Deze priesters zijn immers gespecialiseerd in het werk ter plaatse, waar weinig mensen zich vrijwillig naartoe willen begeven, namelijk in de armste en meest afgelegen gebieden, waar het missiewerk moeilijk en vaak ook gevaarlijk is. Zij doen dit alles voor de liefde van God en met volledig vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Dankzij de steun van onze weldoeners is het nu gemakkelijker voor hen om hun missie te volbrengen. Moge God u belonen voor al uw hulp!

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 317-04-29 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation