Argentinië : Opleidingshulp voor 12 seminaristen van de Argentijnse priestercongregatie van de “Miles Christi”

FacebookTwitter

12/01/2018 Leuven – De priestercongregatie van de “Miles Christi” werd in 1994 in Argentinië opgericht. Vertaald betekent de naam “soldaten van Christus”. Ze willen iets anders dan wat de wereld vaak te bieden heeft. In hun orderegel staat geschreven dat ze een “vulgair, leeg en nutteloos” leven afwijzen en zich met hun blik op Jezus Christus aan het kruis gericht altijd moeten afvragen: “Wat heb ik voor Christus gedaan, wat doe ik voor Christus, wat moet ik voor Christus doen?”

Hun bijzonder apostolaat bestaat uit de pastorale ondersteuning van jongeren en volwassenen. Het doel van hun activiteiten is de “heiliging van de leken”. Zo organiseren ze bijvoorbeeld spirituele retraites en hebben ze daartoe verscheidene groepen in het leven geroepen.

De congregatie is aan het groeien. Op dit ogenblik zijn er twaalf jonge mannen die nog in opleiding zijn. Twee jonge mannen hebben in 2016 hun tijdelijke eerste geloften afgelegd en hebben het ordekleed ontvangen. Het opleidingsgebouw van de “Miles Christi” bevindt zich niet ver van het nationale heiligdom “Onze-Lieve-Vrouw van Lujàn”, dat door de Argentijnen bijzonder wordt vereerd. De heilige paus Johannes Paulus II wijdde tijdens zijn reis in april 1987 het volledige Argentijnse volk toe aan de Heilige Maagd van Lujàn.

Het instituut van de “Miles Christi” groei en gedijt dus, maar daarmee zijn ook uitdagingen verbonden. Door de economische crisis en de inflatie stijgen namelijk alle kosten. Dat treft uiteraard ook de kloosterbroeders – en tevens de mensen die hen normaal altijd ondersteunden. De oversten van de orde maken zich heel veel zorgen over hoe ze voor het levensonderhoud en de opleiding van de jonge kloosterbroeders moeten instaan. Daarom hopen ze dat onze weldoeners hen niet in de steek zullen laten. We hebben hen 2.400 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 209-02-79 Argentinië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *