Argentinië : Een kapel voor de parochie “Cristo Obrero” in het bisdom Gregorio de Laferrere

FacebookTwitter

Het bisdom Gregorio de Laferrere is nog vrij jong. Het werd pas in het jaar 2000 opgericht en ligt in de buitenwijken van Buenos Aires. Van de 1,2 miljoen inwoners zijn 80 procent katholiek. Het bisdom is één van de armste van het land en wordt met talrijke problemen en uitdagingen geconfronteerd: de mensen zijn arm, het schooluitvalpercentage ligt hoog, vele jonge meisjes worden veel te vroeg zwanger, het geweld neemt toe. Daarbij komen extreme milieuvervuiling en zeer regelmatige overstromingen, die het leven in de regio bemoeilijken. Niettemin zijn velen zeer gul tegenover mensen die nog minder hebben dan zij en delen ze het weinige dat ze hebben.

Vooral in de armenwijken is er een grote behoefte aan pastoraal werk, in het bijzonder onder de jongeren. Hier moet de Kerk nadrukkelijker aanwezig zijn om de mensen te helpen een waardig leven te leiden en de toekomst van hun gezin op een solide grondslag te stoelen. Zonder verankering in de christelijke waarden lopen vele jongeren namelijk het gevaar om van het juiste pad af te wijken.

Tot op heden moesten vele gelovigen 10 kilometer afleggen naar de kerk. Bisschop Gabriel Bernardo Barba zou daar verandering willen in brengen en heeft het plan opgevat om geleidelijk steeds meer kapellen op te richten. Een bijzonder levendige gemeenschap is bijvoorbeeld die van de parochie Cristo Obrero (Christus, de Arbeider).  De parochie heeft gebeds-, kinderen- en jongerengroepen, catechese voor volwassenen, een kindermissie, padvindergroepen en huwelijks- en gezinscatechese georganiseerd. Onze weldoeners hebben eerder al 17.000 euro geschonken om bij te dragen aan de renovatie van de parochiekerk. Het is echter een bijzonder grote parochie en dus is er niet alleen nood aan een parochiekerk, maar ook aan kapellen in de meer afgelegen delen van de parochie, zodat de gelovigen die veraf wonen daar aan de Heilige Mis, de catechese en gebedsdiensten kunnen deelnemen. Zo hebben onze weldoeners al tweemaal met telkens 8.000 euro geholpen bij de bouw van kapellen. Nu hebben de gelovigen in de afgelopen jaren echter aanzienlijke offers gebracht en grote inspanningen geleverd en zijn ze begonnen met de bouw van een derde kapel en een aanpalend gemeentecentrum. De bouwwerken konden echter niet worden voltooid omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Daarom hebben wij beloofd ook hier met 8.000 euro te helpen, zodat de laatste hand kan worden gelegd aan de bouw en de kapel eindelijk kan worden ingewijd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 209-01-19 Argentinië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *