Argentinië: Bestaanshulp voor 38 kloosterzusters in het armste bisdom van het land

FacebookTwitter

Voor pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood , was de nood nooit een abstract probleem. Hij zag altijd een persoon met een gezicht en een naam, een kind van God. Tegenover een statistiek kan men altijd afstand bewaren, een getal betekent voor iemand amper iets. Voor het lot van een mens met een gezicht en een naam kan ons echter niet onverschillig blijven: het raakt ons innerlijke zelf, het is een oproep tot ons. Op zijn vele reizen in de hele wereld ontmoette pater Werenfried talloze mensen die onder ellendige omstandigheden leefden en in wie hij uiteindelijk God zelf zag wenen. Hun namen waren Anna, Pablo of John, Maria of Miguel. Ze hadden hem aangekeken en wat hij gezien had, lokte bij hem een schreeuw uit. Hij vroeg zich af: waarom hebben wij het eigenlijk zo goed?, en hij stelde ons dezelfde vraag. Die mensen leven onder dezelfde zon en onder dezelfde sterren als wij. Op de zesde dag heeft God ook hen geschapen om de Koning van de Schepping te zijn. Waar is hun koninkrijk? Die afbraak van de menselijke waardigheid is een doodzonde tegen de natuur, een schreeuwend onrecht. En aan dit onrecht zijn wij persoonlijk medeschuldig, wanneer we niet alles doen wat in onze macht ligt om het uit de wereld te helpen. Alles wat in onze macht ligt! “

Slecht weinig mensen weten dat er in Argentinië regio’s zijn waar de mensen in doffe ellende leven. Een van die regio’s is het bisdom met de lange naam “San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña”. Dit is een van de armste bisdommen van het land. Wat op papier  een simpel feit lijkt, is in werkelijkheid een drama. Het gaat om mensen die in ongezonde, smerige, vochtige behuizingen of onder dekzeilen wonen, om zieken die amper kunnen worden verzorgd, om magere kinderen die men eerder in Afrika zou verwachten en die uitsluitend een beetje in water geweekte bloem te eten krijgen, om uitgemergelde moeders…

Het bisdom strekt zich uit over een enorm gebied van meer dan 70.000 vierkante kilometer in het noorden van het land. Het wordt beheerst door savannes en droge wouden. Hier wonen de nakomelingen van verscheidene indianenstammen. In het verleden leidden die inheemse stammen een nomadisch leven. Ook tegenwoordig nog proberen ze als jagers en verzamelaars aan hun voedsel te geraken. Landbouwconcerns die zich steeds verder uitbreiden, beperken hun levenswijze echter steeds meer, aangezien ze de wouden rooien om op grote schaal soja te verbouwen. Daarnaast vreten de runderen en de geiten van de kleine boeren de wouden kaal.

Enkel de katholieke Kerk blijft die mensen terzijde staan. De afstanden zijn echter hel groot en er zijn maar weinig priesters. De hulp van kloosterzusters is dus onontbeerlijk. Op dit moment zijn 38 kloosterzusters van diverse congregaties in het bisdom werkzaam om de mensen daadwerkelijk te helpen en hen te laten ervaren dat ook zij Gods kinderen zijn. Ze gaan naar de gezinnen in de dorpen,  bezoeken de bejaarden en bekommeren zich om de zieken, ze bidden samen met de gelovigen en brengen behalve de zo dringend noodzakelijke hulp ook een glimlach binnen in de armzalige hutten.

Wij zouden die zusters ook dit jaar opnieuw willen ondersteunen opdat ze in hun bescheiden levensonderhoud zouden kunnen voorzien, want ze werken voor Gods loon. In totaal hebben we 17.100 euro beloofd – 450 euro per zuster voor een heel jaar.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 209-05-39 Argentinië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *