Argentinië: Bestaanshulp voor 12 karmelietessen

FacebookTwitter

07/03/2018 Leuven – Het karmelietessenklooster Sint-Jozef werd in 1963 gesticht, slechts enkele jaren na de oprichting van het bisdom Nueve de Julio. De zusters bidden vooral voor de priesters en voor roepingen en begeleiden met hun gebed het werk van de bisschop. Hun missie is wat de heilige karmelietes Theresia van Lisieux met de volgende woorden beschreef: “In het hart van de Kerk zou ik de liefde willen zijn”. Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood gaf bijzonder graag ondersteuning aan contemplatieve zusters. Hij beschreef hun levenswijze met een enig mooie beeldspraak: “Ongerepte sneeuw hoog in de bergen in de zon van Gods liefde. Sneeuw die smelt, verdwijnt en ogenschijnlijk nutteloos is. Maar zie! Smalle beekjes storten zich naar beneden, ze worden breder, vloeien samen tot wilde rivieren, worden watervallen die elektrische centrales, machines, fabrieken en hele industrietakken aandrijven. Ze toveren zeeën van licht te voorschijn en stromen verder om dorre vlakten in vruchtbare akkers om te vormen, om een grijze wereld met bomen, planten, graangewassen, bloemen, fruitbomen en schoonheid te bedekken en scheepsladingen met voedsel en met alles wat voor een menswaardig bestaan nodig is naar verre landen te brengen…”

Het contemplatieve leven is met andere woorden geen nutteloze “luxe”, maar brengt vruchten voort voor de wereld en voor de Kerk.

De spiritualiteit van de Karmel is ook een bron van inspiratie voor talrijke leken. Ze blijft niet uitsluitend achter de kloostermuren verborgen, maar net als op vele andere plaatsen is ook in Nueve de Julio een lekengemeenschap ontstaan die zich door de heiligen van de Karmel, in het bijzonder door de heilige Theresia van Ávila en de heilige Johannes van het Kruis,  laat inspireren en probeert om het leven van de leden van die gemeenschap met die geest te doordringen.

Hoewel het karmelietessenklooster dus in zekere zin het spirituele hart van het bisdom is, is het voor de zusters bijzonder moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Het streng beschouwelijke leven in de clausuur staat immers slechts weinig mogelijkheden toe om het dagelijks brood te verdienen en de meeste zusters hebben al een hoge leeftijd bereikt. Bijgevolg is het klooster op ondersteuning aangewezen. De gelovigen hebben echter zelf maar weinig. Het bisdom ligt in een landelijk gebied en ook de parochies zelf zijn van de giften van de gelovigen afhankelijk.

Bisschop Ariel Edgardo Torrado Mosconi liggen de zusters bijzonder nauw aan het hart  en daarom heeft hij ons om hulp verzocht. We zouden hen met 4.800 euro financieel willen steunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 209-06-39 Argentinië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *